داخل دانشگاهی

انتشار محتوا: ۲ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۴:۰۳ بعد از ظهر
تفاهم نامه همکاری با مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت
تفاهم نامه همکاری با مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
تفاهم نامه همکاری با معاونت بهداشتی دانشگاه
تفاهم نامه همکاری با واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان علامه بهلول گنابادی
تفاهم نامه همکاری با معاونت درمانی دانشگاه
تفاهم نامه همکاری با معاونت غذا و دارو دانشگاه
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس