خارج دانشگاهی

انتشار محتوا: ۲ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۴۲:۳۴ بعد از ظهر
تفاهم نامه همکاری با مرکز تحقیقات میکروب شناسی بالینی استاد البرزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
تفاهم نامه همکاری با واحد پژوهش و فناوری مجتمع آموزش عالی گناباد
تفاهم نامه همکاری با مرکز تحقیقات بیماری های عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی تبریز
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس