بیماری های منتقله با ناقلین و بندپایان

ایجاد شده در ۱۸ دی ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۵۹:۵۱ قبل از ظهر
 عکس  نام و نام خانوادگی  مدرک تحصیلی  رتبه علمی  رزومه پست الکترونیک 
  دکتر فرنوش شریفی  متخصص بیماری های عفونی  استادیار

 

سامانه علم سنجی

SCOPUS

 

 
   دکتر رضا احمدی متخصص بیماری های عفونی   دانشیار

 سامانه علم سنجی

scopus 

ahmadirz@mums.ac.ir 
   ابوالفضل شریفی  کارشناس ارشد اپیدمیولوژی  کارشناس مرکز    a.sharifi۸۱۵@gmail.com
   حامد رمضانی  کارشناس ارشد حشره شناسی پزشکی و دانشجوی دکتری پسماند  کارمند معاونت بهداشت    
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس