در حال اجرا

ایجاد شده در ۱۱ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۴۶:۵۱ قبل از ظهر
ردیف عنوان مجریان طرح تاریخ تصویب
1  PD-L1 به عنوان بيوماركر پاسخ به درمان تركيبي anti-PD-1/anti-CTLA-4 دکتر جمال مجید پور 1402/03/27
2 تعامل بين RNA هاي غير كد كننده و ميكروبيوتاي روده در سلامت انسان دکتر جمال مجید پور 1402/03/27
3 ارزیابی کمی تکوین رویان های موش سوری حاصل از لقاح آزمایشکاهی تخمک ها ی بدست امده ازتحریک تخمدان با استفاده از سینال اف و HMG دکتر شادان نوید 1402/04/20
4 بیان کاربردی سلول های بنیادی مزانشیمی (MSCs) همراه با بکارگیری تکنیک CAR-T-Cell Therapy در درمان بیماری های تولید مثلی و ناباروری؛ یک مطالعه مروری دکتر زهرا سعادتیان 1402/06/21
5 بررسی عملکرد ژن های مسیر سیگنالینگ TLR و تاثیرات عوامل اپی ژنتیکی ، microRNA LncRNA, و اگزوزوم با رویکرد تشخیص و درمان در ناباروری و نازایی دکتر زهرا سعادتیان 1402/06/21
6 مطالعه تغییرات بیان کمپلکس های اینفلامازومی NLRP3 تحت تاثیر میکروبیوتا در مدل ضایعه نخاعی سگمان سینه ای موش صحرایی نر دکتر مردانه و همکاران 1402/08/01

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس