اهداف برنامه ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

ایجاد شده در ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۲۳:۲۷ قبل از ظهر

اهداف کلی :

تاسیس برنامه های ثبت بیماریها و پیامدهای سلامت در موضوعات اولویت دار کشور

ایجاد بستر مناسب جهت توسعه کمی و کیفی تحقیقات علوم پزشکی

اهداف اختصاصی :

ایجاد برنامه های ثبت در موضوعات اولویت دار کشور

ایجاد بستر مناسب جهت تولید شواهد ارزیابی وضعیت خدمات پیشگیری، درمانی و مدیریتی در سیستم سلامت دانشگاه

کسب مهارت‏ها و دانش فنی جهت اجرای طرح‏های دانشگاهی، ملی و بین المللی مبتنی بر ثبت بیماری‏ها

افزایش همکاری های ملی و بین المللی در برنامه های تحقیقات سلامت

ارتقاء ارائه خدمات درمانی و آموزشی به بیماران و گروه های هدف ثبت

فراهم کردن شواهد مورد اعتماد برای سیاست گذاری و برنامه ریزی بهداشت در سطح ملی و دانشگاهی

اطلاع رسانی و ترویج برنامه های ثبت موجود در دانشگاه

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس