لیست برنامه های ثبت بیماری در حال اجرا

ایجاد شده در ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۲۴:۲۱ قبل از ظهر
 ردیف  عنوان  دانشگاه مجری اول مسئول طرح  همکاران طرح  قرارداد
 1  ثبت ملی دوقلوهای نوزاد  دانشگاه علوم پزشکی تهران   دکتر جلال مردانه

 خانم فاطمه نعمتی شهری

 دارد
 2 ثبت زایمان های زودرس  دانشگاه علوم پزشکی سبزوار   دکتر سیده نرجس بحری  خانم بهجت سروری   دارد
 3 ثبت ملی بیماری منییر   دانشگاه علوم پزشکی گیلان دکتر جلال مردانه  خانم فاطمه نعمتی شهری  دارد
 4  ارزیابی وضعیت تغذیه ای کودکان و نوجوانان  دانشگاه علوم پزشکی تهران  دکترزهره عبدی مقدم   دارد
ثبت چاقی   دانشگاه علوم پزشکی مشهد دکتر خسرو شفقی   دارد
 6  ثبت بیماری  نارسایی های مزمن کلیوی  دانشگاه علوم پزشکی ارومیه  دکتر حسین ابطحی خانم مهدیه علوی  دارد
 7  ثبت بیماری شوگرن  دانشگاه علوم پزشکی گیلان دکتر فرهنگ سلطانی  خانم مهدیه علوی   دارد
 8 ثبت بیماری عود و عوارض بروسلوز  دانشگاه علوم پزشکی همدان   دکتر جلال مردانه آقای ابوالفضل شریفی   دارد
 9 ثبت ملی بیماری های قلبی و عروقی  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  دکتر جلال مردانه    دارد 
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس