طرح های تحقیقاتی در حال اجرا سال 1401

ایجاد شده در ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۲:۰۱:۲۷ بعد از ظهر

ردیف

عنوان طرح

مجریان

تاریخ تصویب

1

بررسی عوامل مرتبط با افسردگی و اضطراب و استرس ناشی از محدودیت های پاندمی کووید۱۹در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان گناباد در سال

سید محمد حسینی

۱۴۰۱/۰۲/۲۸

2

روش های تشخیص سرطان مبتنی بر وزیکول های خارج سلولی

دکتر جمال مجید پور

۱۴۰۱/۰۲/۲۸

3

متابولیسم خارج از تنظیم ماکروفاژها: دوست یا دشمن؟

دکتر جمال مجید پور

۱۴۰۱/۰۲/۲۸

4

دور زدن مکانیسم‌های درمانی مهارکننده PD-۱PD-L۱ و استراتژی‌های مدیریتی

دکتر جمال مجید پور

۱۴۰۱/۰۲/۲۸

5

تنظیم نقاط وارسی مبتنی بر وزیکول های خارج سلولی در سرطان

دکتر جمال مجید پور

۱۴۰۱/۰۲/۲۸

6

شناسایی انتشارات علمی جهانی سرطان گردن رحم ناشی از ویروس پاپیلوما انسانی (HPV) و خوشه های موضوعی آن با استفاده از روش های هم رخدادی واژگان و مدلسازی موضوعی

دکتر جلال مردانه و همکاران

۱۴۰۱/۰۲/۲۸

7

بررسی ظرفیت عملکرد ریوی و اختلالات تنفسی ناشی از ترکیب ضد میکروبی گاز کلر در ناجیان غریق

دکتر متقی و همکاران

۱۴۰۱/۰۲/۲۸

8

کونژنکتویت نوزادی ناشی از تریکوموناس واژینالیس: مرور سیستماتیک

دکتر جلال مردانه و همکاران

۱۴۰۱/۰۳/۱۱

9

تجزیه و تحلیل موضوعی انتشارات علمی جهانی بیماری سل مقاوم به دارو با استفاده از تکنیک های متن کاوی

دکتر میثم داستانی و همکاران

۱۴۰۱/۰۳/۱۱

10

تجزیه و تحلیل انتشارات علمی آبله میمون در پنجاه سال گذشته با استفاده از فنون علم

دکتر میثم داستانی و همکاران

۱۴۰۱/۰۳/۱۱

11

بررسی ارتباط سبت نوتروفیل به لنفوسیت با پیامد بیماری کووید ۱۹ در بیماران مبتلا به عفونت کووید ۱۹ بستری شده در بیمارستان علامه بهلول گنابادی در سال ۱۳۹۹

دکتر وحید طالب زاده و همکاران

۱۴۰۱/۰۳/۱۱

12

مطالعه پروفایل ژن های بیماری زایی و مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های اشرشیاکلی جدا شده از نمونه های بیماران مراجعه کننده به بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد

دکتر جلال مردانه و همکاران

۱۴۰۱/۰۳/۱۱

13

مقایسه تاثیر مداخله آموزشی سواد سلامت کووید ۱۹ به دو روش تلفنی و پیامکی بر تاب آوری و تحمل پریشانی در زنان سنین باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهرستان گناباد در سال ۱۴۰۰

دکتر فریبا عسکری و همکاران

۱۴۰۱/۰۲/۲۸

14

 کیت تولید لیزات پلاکتی به صورت سیستم بسته با کاهش آلودگی باکتریایی در مصارف تحقیقاتی و بالینی

 مهندس مجید زمانی

 ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

15

 کیت تولید سرم اتولوگ فراوری شده به صورت سیستم بسته با کاهش آلودگی باکتریایی در مصارف بالینی

 مهندس مجید زمانی

  ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

16

 مطالعه پروفایل ژنتیکی مقاومت دارویی و فاکتورهای بیماری زایی در سویه های اسینتوباکتربائومانی جداسازی شده از بیماران بستری در  بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی گناباد

دکتر مردانه و همکاران

  ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

17

اندوکاردیت ناشی از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس: مرور narrative

 دکتر مردانه و همکاران

  ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

18

ررسی ارتباط بین نتایج تست های هماتولوژیک قبل از عمل با اختلالات انعقادی پس از عمل در بیماران تحت عمل جراحی ستون فقرات با سابقه ابتلا به کووید -۱۹

 سرکار خانم فاطمه پولادخای و همکاران

  ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

19

 نقش سلول های بنیادی سرطانی در تنظیم ایمنی و دور زدن درمان های ضد نقاط وارسی

 دکتر مجید پور

  ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

20

 نقش ترانزیشن اپی تلیال-مزانشیمال در stemness و heterogeneity سرطان

  دکتر مجید پور

  ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

21

 RNA های طویل غیر کد کننده(IncRNAs ): نقش های آن در تومورزایی و کاربرد بالقوه ی آن به عنوان بیومارکر در تشخیص سرطان

  دکتر مجید پور

  ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

22

اثر میکروبیوتا بر روی نتایج درمانی استفاده از مهار کننده های PD۱-PDL۱

 دکتر مجید پور

  ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

23

  ارزیابی تاثیر پوشش نانوامولسیون چویل و گلپر بر ویژگی­های کیفی و ماندگاری دو نوع میگوی دریایی و پرورشی در طی نگهداری به صورت سرد

 خانم دکتر عبدی مقدم

  ۱۴۰۱/۰۴/۱۴

24

 بررسی ژن ها و مسیرهای زیستی کلیدی متاثر از زیکا ویروس : یک آنالیز بیوانفورماتیکی

 دکتر مرتضی ابیاده

 ۱۴۰۱/۰۸/۱۸

25

 مطالعه ژن ها و مسیرهای زیستی کلیدی متاثر از ویروس کوید-۱۹ به وسیله آنالیز بیوانفورماتیکی

 دکتر مرتضی ابیاده

  ۱۴۰۱/۰۸/۱۸

26

 شناسایی ژن ها و مسیرهای زیستی کلیدی همراه با توبرکلوز به وسیله تجزیه و تحلیل یکپارچه بیوانفورماتیکی

 دکتر مرتضی ابیاده

  ۱۴۰۱/۰۸/۱۸

27

 بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم های ژن FTO و LncRNA  h۱۹ با سندرم تخمدان پلی‏کیستیک در زنان گناباد

 دکتر زهرا سعادتیان

  ۱۴۰۱/۰۸/۱۸

28

 ارزیابی ویژگی‌های میکروبی و شیمیایی پنیرسنتی پاستوریزه پوشش‌دهی شده با پست‌بیوتیک‌های حاصل از لاکتیک‌اسیدباکتری‌ها

 دکتر زهره عبدی مقدم

  ۱۴۰۱/۰۸/۱۸

29

  نقش MiR-۲۰۶ در سرطان انسانی: پاتوژنز، پروگنوز و درمان

 دکتر جمال مجید پور

 ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

30

 مروری جامع بر نقش MiR-۲۱۱ در سرطان های انسانی

  دکتر جمال مجید پور

  ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

31

 پیشرفت های اخیر در مورد نقش RNA های حلقوی در رشد مغز انسان و بیماری های عصبی

  دکتر جمال مجید پور

  ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

32

 مروری کوتاه بر درمان های دارویی موثر و داروهای مورد تایید FDA برای کووید ۱۹

  دکتر زهرا سعادتیان

  ۱۴۰۱/۰۸/۳۰

33

 استراتژیهای مبتنی بر استفاده از وزیکولهای خارج سلولی در درمان سرطان های توپر

 دکتر جمال مجیدپور

 ۱۴۰۱/۰۹/۲۶

34

  ژنیتال توبرکلوزیس در خانم ها: مطالعه مرور سیستماتیک

 دکتر جلال مردانه

 ۱۴۰۱/۰۹/۲۶

35

 لنفادنیت و سایر عوارض ناشی از واکسن BCG در کودکان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱

  دکتر جلال مردانه و همکاران

 ۱۴۰۱/۱۰/۰۷

36

 بررسی پیامد درمان و عوامل مرتبط در بیماران مبتلا به سل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱

  دکتر جلال مردانه و همکاران

 ۱۴۰۱/۱۰/۰۷

37

 نقش MiR-۱۲۲ در پیش آگهی، آسیب زایی و درمان سرطان با تمرکز بر روی سرطان های توپر

  دکتر جمال مجیدپور

 ۱۴۰۱/۱۱/۱۸

38

 بررسی اثر ایندولامین در دور زدن پاسخ های مهارکننده چک پوینت ها

  دکتر جمال مجیدپور

 ۱۴۰۱/۱۱/۱۸

39

 بررسی اثر داروی توام مهارکننده TGF-β و ضد PD-(L)۱ در ایمونوتراپی سرطان

  دکتر جمال مجیدپور

 ۱۴۰۱/۱۱/۱۸

40

  اثر آدنوویروس درمانی بر روی مقاومت نسبت به گیرنده مرگ برنامه ریزی شده

  دکتر جمال مجیدپور

 ۱۴۰۱/۱۱/۱۸

41

 کاربرد بیوپسی های مایعات با تمرکز بر روی آموزش پلاکت

  دکتر جمال مجیدپور

 ۱۴۰۱/۱۱/۱۸

42

 بررسی بیوپسی مایعات در تومورهای کولورکتال انسان

  دکتر جمال مجیدپور

 ۱۴۰۱/۱۱/۱۸

43

 بررسی تیتر اتوآنتی‌بادی‌های تیروﺋیدی در مبتلایان به بیماری آرتریت روماتوﺋید (RAمراجعه‌کننده به درمانگاه‌های بیمارستان علامه بهلول گنابادی در سال ۱۴۰۲ -۱۴۰۱

  دکتر جعفر حاجوی

 ۱۴۰۱/۱۱/۱۸

44

 بررسی شیوع سرمی HTLV-۱ و عوامل خطر مرتبط با آن در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید در مراجعه کنندگان به بیمارستان علامه بهلول گنابادی در سال ۱۴۰۲

   دکتر جعفر حاجوی

 ۱۴۰۱/۱۱/۱۸

45

 اعاده ی ایمونوژنیسیته با استفاده از مهارکننده های ضد نقاط وارسی دوگانه ویژه

  دکتر جمال مجیدپور

 ۱۴۰۱/۱۱/۲۵

46

 بررسی نقاط وارسی آلترناتیو در سلول های بنیادی سرطان

  دکتر جمال مجیدپور

 ۱۴۰۱/۱۱/۲۵

47

 مکانیسم های حذف و اختلال در عملکرد سلول های CD۸+ T در مقاومت سرطان به anti-PD-(L)۱

  دکتر جمال مجیدپور

 ۱۴۰۱/۱۱/۲۵

48

 نقش مسیرهای WNT/β و کاتنین در تنظیم ایمنی و دور زدن درمان ضد نقطه بازرسی سرطان

دکتر جمال مجیدپور

 ۱۴۰۱/۱۱/۲۵

49

 ارتباط بین هیپوکسی و وزیکول های خارج سلولی در سرطان

  دکتر جمال مجیدپور

 ۱۴۰۱/۱۱/۲۵

50

 استراتژی های انتقال دارو مبتنی بر وزیکول خارج سلولی در ایمونوتراپی سرطان

دکتر جمال مجیدپور

 ۱۴۰۱/۱۱/۲۵

51

 بررسی شیوع سرمی توکسوپلاسموزیس در افراد مراجعه کننده به کلینیک قلب بیمارستان علامه بهلول گنابادی شهرستان گناباد

 دکتر پازوکی

 ۱۴۰۱/۱۱/۲۵

52

 بررسی شیوع سرمی هپاتیت B و C، نتایج آزمایشگاهی و عوامل مرتبط در بیماران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گناباد از ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱

 دکتر جلال مردانه و همکاران

 ۱۴۰۱/۱۱/۲۵

53

 ارائه یک الگوریتم هوش مصنوعی مبتنی بر یادگیری عمیق به منظور تشخیص مننژیت پنوموکوکی با استفاده از تصاویر میکروبیولوژی و هیستوپاتولوژی نمونه های بالینی

  دکتر جلال مردانه و همکاران

  ۱۴۰۱/۱۱/۲۵

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس