چشم انداز و رسالت (ماموریت ها)

ایجاد شده در ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۱۲:۴۱ بعد از ظهر

ما برآنیم که با توسعه کمی و کیفی تحقیقات در زمینه بیماریهای عفونی ،ارتقاء سطح علمی و معیارهای درمانی بیماری‌های عفونی شهرستان و کشور و کاربردی نمودن نتایج تحقیقات ، پژوهشگران را به سوی انجام تولیدی و مداخله ای بر اساس نیاز منطقه ، صنعت و مدیران رهنمون سازیم و در جهت کنترل بیماری های واگیر منطقه گامی موثر برداریم .

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس