کارشناس مرکز

ایجاد شده در ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۱۱:۳۸ بعد از ظهر

معرفی مدیر:

  • نام و نام خانوادگی: ابوالفضل شریفی
  • سمـت: کارشناس مرکز و دبیر شورای پژوهشی
  • تحصیــلات: کارشناس ارشد اپیدمیولوژی
  • رزومه: 
  • پست الکتــرونیــک: 

آدرس: خراسان رضوی - گناباد، حاشیه جاده آسیایی، مرکز تحقیقات بیماری های عفونی-کد پستی: ۹۶۹۱۶۹۹۹۶۷

تلفن مستقیم: ۰۵۱۵۷۲۲۷۵۹۹ 

تلفن داخلی: ۰۵۱۵۷۲۲۵۰۸۰-داخلی ۴۴۱ و ۴۴۲ 

پست الکترونیک : idrc@gmu.ac.ir

 
شرح وظایف
دریافت و بررسی اولیه طرح ها و انجام امورمربوط به داوری و تایید نهایی طرح
راهنمایی محققین در خصوص ارسال طرح ها و مقالات از طریق سامانه
انجام امور مربوط به اتوماسیون اداری و ثبت اطلاعات مرکز در سامانه
بررسی مقالات و سایر انتشارات مرکز و پیگیری ثبت در سامانه
هماهنگی برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی تعیین شده
تهیه گزارش آماری کلیه طرح ها، مقالات و انتشارات مرکز
شرکت در جلسات مربوطه با هماهنگی رئیس مرکز
جمع آوری اطلاعات و به روز رسانی وب سایت مرکز
پیگیری امور مربوط به موافقت قطعی مرکز
انجام امور محوله با هماهنگی رئیس مرکز
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس