شورای پژوهشی

ایجاد شده در ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۹:۴۳ بعد از ظهر
عکس نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی رتبه علمی رزومه پست الکترونیک
دکتر جلال مردانه دکتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی دانشیار(رئیس شورا)

سامانه علم سنجی

scopus

jalalmardaneh@gmail.com
دکتر جعفر حاجوی دکتری تخصصی ایمونولوژی استادیار(عضو شورا)

سامانه علم سنجی

scopus

hajavi.jaf@gmail.com
دکتر مجتبی افشار نیا دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط دانشیار(عضو شورا)

سامانه علم سنجی

scopus

Afshar@gmu.ac.ir
دکتر احمد زارعی دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط استادیار(عضو شورا)

سامانه علم سنجی

scopus

a.zarei.tums@gmail.com
دکتر فرنوش شریفی  متخصص عفونی استادیار(عضو شورا)

سامانه علم سنجی

scopus

 
دکتر علیرضا محمدزاده دکتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی دانشیار(عضو شورا)

سامانه علم سنجی

scopus

alm۱۳۶۰@gmail.com
   ابوالفضل شریفی  کارشناس ارشد اپیدمیولوژی کارشناس مرکز(دبیر شورا)    a.sharifi۸۱۵@gmail.com
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس