شورای عالی

ایجاد شده در ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۰۷:۳۳ بعد از ظهر
عکس نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی رتبه علمی رزومه پست الکترونیک
دکتر جلال مردانه دکتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی دانشیار

سامانه علم سنجی

scopus

jalalmardaneh@gmail.com
دکتر جعفر حاجوی دکتری تخصصی ایمنولوژی استادیار

سامانه علم سنجی

scopus

hajavi.jaf@gmail.com
دکتر مجتبی افشارنیا دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط دانشیار

سامانه علم سنجی

scopus

Afshar@gmu.ac.ir
دکتر احمد زارعی دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط استادیار

سامانه علم سنجی

scopus

a.zarei.tums@gmail.com
دکتر فرنوش شریفی متخصص بیماری های عفونی عفونی استادیار

سامانه علم سنجی

Scopus

 
دکتر علیرضامحمد زاده دکتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی دانشیار

سامانه علم سنجی

scopus

alm۱۳۶۰@gmail.com
   دکتر رضا احمدی  متخصص بیماری های عفونی  دانشیار  

سامانه علم سنجی

scopus

 ahmadirz@mums.ac.ir
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس