طرح های تحقیقاتی در حال اجرا سال 1400

ایجاد شده در ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۵۱:۴۳ بعد از ظهر

ردیف

عنوان

مجریان طرح

تاریخ تصویب

۱

تشخیص بیماری covid۱۹ از مدالیتی CT-Scan بیمارستان علامه بهلول گنابادی با استفاده از یک روش هوش مصنوعی مبتنی بر یادگیری عمیق

دکتر جلال مردانه و همکاران

۱۴۰۰/۰۷/۲۰

۲

بررسی تغییر الگوی مقاومت آنتی بیوتیک باکتری های جدا شده از عفونت های بیمارستانی در بیمارستان علامه بهلول گنابادی طی سالهای ۱۳۹۹-۱۳۹۶

دکتر علیرضا محمدزاده همکاران

۱۴۰۰/۰۷/۲۰

۳

بررسی حساسیت، ویژگی و ارزش اخباری پارامترهای آنالیز ادراری در تشخیص عفونت دستگاه های ادراری بیماران مراجعه کننده به بیمارستان علامه بهلول گنابادی در سال۱۴۰۰

دکتر علیرضا محمدزاده همکاران

۱۴۰۰/۰۷/۲۰

۴

Cellular immune states in COVID-۱۹

دکتر جمال مجیدپور

۱۴۰۰/۰۷/۲۰

۵

ﺳﻨﺘﺰ ﻧﺎﻧﻮ ذرات ﻧﻘﺮه ﺑﻪ روش ﺳﺒﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از گیاه بنه و بررسی اثرات ضد میکروبی آن

دکتر جلال مردانه و همکاران

۱۴۰۰/۰۷/۲۰

۶

شناسایی خوشه های موضوعی انتشارات علمی جهانی بیماری سل با استفاده از تکنیک های مدلسازی موضوعی و هم رخدادی واژگان

دکتر میثم داستانی و همکاران

۱۴۰۰/۰۸/۱۱

۷

تحلیلی بر نظرات منتشر شده کاربران در شبکه های اجتماعی در مورد واکسیناسیون کووید ۱۹: یک مرور نظام مند مورد

دکتر میثم داستانی و همکاران

۱۴۰۰/۰۸/۱۱

۸

بارگذاری همزمان دو آنتی بیوتیک افلوکساسین و مترونیدازول در یک نانو حامل پلیمری با استفاده از روش امولسیون دو گانه

دکتر علیرضا محمد زاده و همکاران

۱۴۰۰/۱۰/۰۴

۹

طراحی سامانه دارورسانی کنترل شده بر پایه پلیمرهای طبیعی مناسب برای هر دو دسته آنتی بیوتیک های آبدوست و آبگریز

دکتر علیرضا محمد زاده و همکاران

۱۴۰۰/۱۰/۰۴

۱۰

درمان ملاتومای پیشرفته با نیوولوماب و یا اپیلیموماب

دکتر جمال مجید پور و همکاران

۱۴۰۰/۱۰/۰۴

۱۱

درمان سرطان ریه از نوع non-small cell lung cancer جهت مهار PD-۱- چشم انداز بالینی

دکتر جمال مجید پور و همکاران

۱۴۰۰/۱۰/۰۴

۱۲

 

اساس وزیکول های خارج سلولی در پیشرفت، تشخیص و درمان سرطان

دکتر جمال مجید پور و همکاران

۱۴۰۰/۱۰/۰۴

۱۳

فعالیت سلول های NK و سلول هایی با فعالیت شبیه به NK در ایمونوتراپی سرطان-چشم انداز بالینی

دکتر جمال مجید پور و همکاران

۱۴۰۰/۱۰/۰۴

۱۴

بررسی علائم گوارشی، یافته های آزمایشگاهی و تصویربرداری مرتبط با بیماری کووید-۱۹ در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بهلول گناباد ۱۴۰۰-۱۳۹۸

دکتر جلال مردانه و همکاران

۱۴۰۰/۱۰/۰۴

۱۵

بررسی ارتباط بین تیتر آنتی بادی علیه ebv با ابتلا به بیماری آرتریت روماتوئید در مراجعه کنندگان به کلینیک بیمارستان علامه بهلول گناباد در سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱- یک مطالعه مورد- شاهد

دکتر جعفر حاجوی و همکاران

۱۴۰۰/۱۲/۰۲

۱۶

عود پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایدیوپاتیک مرتبط با واکسن آسترازینکا کووید ۱۹( case report)

دکتر زهرا سعادتیان

۱۴۰۰/۱۲/۰۲

۱۷

مطالعه تغییرات بیان کمپلکس های اینفلامازومی NLRP۳ و NLRP۱ تحت تاثیر نانوکورکومین در مدل ضایعه نخاعی سگمان سینه ای موش صحرایی نر

دکتر جمال مجیدپور

۱۴۰۰/۱۲/۰۲

۱۸

بررسی اثر سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از بند ناف بر فعالیت کمپلکس اینفلامازوم AIM۲ در مدل حیوانی ضایعه نخاعی

دکتر جمال مجیدپور

۱۴۰۰/۱۲/۰۲

۱۹

پاسخ سلول های گلیال به تزریق اینترانازال سلولهای بنیادی مزانشیمی در مدل کوپریزون متناوب دمیلیناسیون

دکتر جمال مجیدپور

۱۴۰۰/۱۲/۰۲

۲۰

میزان شیوع عفونت های ناحیه جراحی در جراحی های تعویض مفصل زانو :مطالعه مرور سیستماتیک و متاآنالیز

دکتر محمدعلی مختاری و همکاران

۱۴۰۰/۱۲/۰۲

۲۱

بررسی ارتباط بین تیتر آنتی بادی علیه EBV با ابتلا به بیماری آرتریت روماتوئید در مراجعه کنندگان به کلینیک بیمارستان علامه بهلول گناباد در سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱- یک مطالعه مورد شاهدی

دکتر جعفرحاجوی و همکاران

۱۴۰۰/۱۲/۰۲

۲۲

ارتباط بین عفونت هلیکوباکتر پیلوری و بیماری آکنه ولگاریس در مراجعه کنندگان به درمانگاه های پوست شهر گناباد در سال ۱۴۰۱: یک مطالعه مورد شاهد

دکتر جعفرحاجوی و همکاران

۱۴۰۰/۱۲/۰۲

۲۳

شیوع سرولوژی روبلا در بین زنان سن باروری در ایران: یک مقاله مروری سیستماتیک بر پایه پریسما و متاآنالیز

دکتر جلال مردانه و همکاران

۱۴۰۰/۱۲/۰۲

۲۴

بررسی الگوی میکروب شناسی و مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های جدا شده از بیماران با پنومونی وابسته به ونتیلاتور بستری در بخش مراقبت ویژه بیمارستان علامه بهلول گنابادی در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۷

دکتر جلال مردانه و همکاران

۱۴۰۰/۱۲/۰۲

۲۵

شیوع باکتریوری بدون علامت و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز سلامت جامعه شهر گناباد در سال ۱۳۹۸

دکتر جلال مردانه و همکاران

۱۴۰۰/۱۲/۰۲

۲۶

بررسی تغییر الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های جدا شده از عفونت های بیمارستانی در بیمارستان علامه بهلول گنابادی طی سال های ۱۳۹۹-۱۳۹۶

دکتر جلال مردانه و همکاران

۱۴۰۰/۱۲/۰۲

۲۷

بررسی شیوع عفونت های باکتریایی با مقاومت چند داروئی در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان علامه بهلول گنابادی درطی سال ۱۳۹۸

دکتر علیرضا محمد زاده

۱۴۰۰/۱۲/۰۲

۲۸

بررسی تغییرات CBC، CRP و ESR در افراد مبتلا به بروسلوز مراجعه کننده به مراکز سلامت جامعه شهرستان گناباد در طی سال های ۹۸-۹۵

دکتر علیرضا محمد زاده

۱۴۰۰/۱۲/۰۲

۲۹

شیوع کلونیزاسیون استرپتوکوک گروه B در واژن زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان فاطمیه در سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

دکتر علیرضا محمد زاده

۱۴۰۰/۱۲/۰۲

۳۰

ارزیابی خطر بهداشتی فرمالدهید، بنزن و استالدهید در هوای داخل سالن‌های زیبایی شهر گناباد

دکتر زارعی و همکاران

۱۴۰۰/۱۲/۰۲

۳۱

بررسی کیفیت هوای داخلی مراکز تهیه‌ فست ‌فود شهر گناباد در سال ۱۳۹۹

دکتر مجتبی افشارنیا و همکاران

۱۴۰۰/۱۲/۰۲

۳۲

بررسی عوامل مرتبط با افسردگی و اضطراب و استرس ناشی از محدودیت های پاندمی کووید۱۹در دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان گناباد در سال ۱۴۰۰

سیدمحمد حسین موسی و همکاران

۱۴۰۱/۰۱/۲۲

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس