فناوری

ایجاد شده در ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۴۴:۵۹ بعد از ظهر
عکس نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلی رتبه علمی رزومه پست الکترونیک
مهندس مهدی قاسمی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط مربی

سامانه علم سنجی

scopus

m.qasemi@gmu.ac.ir
دکتر رویا پیروی مینائی دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط استادیار

سامانه علم سنجی

scopus

peirovi.r@gmu.ac.ir
 

مجید زمانی

 کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون مربی

 سامانه علم سنجی

scopus 

majidzamani۱۲@gmail.com

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس