اساسنامه

ایجاد شده در ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۱۶:۴۸ بعد از ظهر

به نام خدا

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد

اساسنامه مرکز تحقیقات بیماری های عفونی

 

بیماری های عفونی مختلف از جمله بیماری های عفونی نوپدید، بیماری های مشترک بین انسان و حیوان (Zoonosis) ، بیماری های منتقله از طریق مواد غذایی، بندپایان، و هوا در و همراه با مشکلات اجتماعی و اقتصادی فراوانی هستند. از جمله بیماری های عفونی بسیار مهم در منطقه جغرافیایی گناباد بروسلوز است که بر اساس گزارش های ارائه شده از سوی معاونت بهداشتی دانشگاه شایع ترین بیماری در این منطقه جغرافیایی می باشد. بیماری بروسلوز در سایر مناطق کشور و همچنین کشورهای همسایه وجود دارد. گروههای در خطر عفونت مصرف‏کنندگان لبنیات خام، دامداران و کشاورزان و یا افرادی که در آزمایشگاههای میکروب شناسی با این باکتری کار می کنند، هستند. این بیماری عفونی در انسان‏ها به صورت دوره‏ه ای تب دار حاد و مزمن طولانی مدت دیده می‎‏شود. بیماری می تواند غافلگیر کننده بوده و ممکن است به فرم های آتیپیک ظاهر شود. در بسیاری از بیماران علائم خفیف بوده و در نتیجه ممکن است تشخیص صورت نگیرد. تشخیص افتراقی این این بیماری از سایر بیماری های عفونی بسیار حائز اهمیت است. موارد این بیماری هزینه های فروانی را برای سیستم بهداشت و درمان و همچنین مبتلایان و خانواده های آنها به همراه داشته است و از طرف دیگر خسارات اقتصادی فراوانی را متوجه دامداران می سازد. تاکنون سیاست گذاری های صورت گرفته با کاهش موارد این بیماری و هزینه های مرتبط همراه نبوده و همچنان شایع ترین بیماری عفونی این منطقه جغرافیایی است.از سوی دیگر، طی دهه های اخیر با ظهور بیماری های جدیدی تحت عنوان بیماریهای نوپدید مواجه گردیده ایم. بیماری های نوپدید، آن دسته از بیماریهای عفونی هستند که بروز آنها طی سه دهه گذشته افزوده شده و یا در آینده ای نزدیک، رو به افزایش خواهد گذاشت و خود شامل بیماری هایی است که اخیراً در تمام یا گوشه ای از جهان، پدیدار شده و یا در مناطقی که قبلا وجود نداشته، ایجاد شده اند. این اصطلاح، همچنین به بیماری هایی که قبلا به آسانی درمان میشده ولی اخیراً نسبت به داروهای آنتی میکروبیال، مقاوم گردیده اند نیز اطلاق میگردد. مهمترین علت پیدایش این بیماری ها تسهیل و آسان شدن مسافرت های بین المللی و تغییر در عادتهای غذایی و شیوه زندگی مردم، مهاجرت ها، حاشیه نشینی و نظیر آنها است. تغییرات محیطی می تواند زمینه ساز نوپدیدی بیماری های واگیر و غیرواگیر شود. از جمله مهم ترین ساز و کارهای مقابله با بیماری های عفونی نوپدید عبارتند از: تقویت نظام تحقیقات بیماری های عفونی با هدف کشف سریع همه گیری ها و تعیین هویت فوری بیماری های عفونی جدید، نوپدید و باز پدید، بهبود بخشیدن توانایی های تشخیصی برای شناسایی عوامل بیماریزای میکروبی شایع به طوری که همه گیریهای بیماری های عفونی را بتوان با سهولت و دقت بیشتری تشخیص داد .تقویت ارتباطات و مشارکت فعال با مؤسسات ملی و بین المللی درگیر در کشف، گزارش سریع، مراقبت، کنترل و پاسخ به بیماریهای نوپدید.ترویج پژوهش های کاربردی بیشتر در حوزه تکامل و توسعه وسایل تشخیصی دقیق، وضع استانداردهای لازم برای انجام اقدامات اساسی در زمینه بهداشت عمومی و برقراری راهکارهای اصولی پیشگیری از بیماریها.

لذا همکاری در حمایت از مراقبت های بهداشتی اولیه می تواند نقش مهمی را در کنترل بیماری های عفونی از جمله بروسلوز، آنفلوآنزا، سل، COVID-۱۹ و بیماری های عفونی نوپدید ایفا نموده و ممکن است به توسعه زیر بنا ها در مناطق تولید دام، بهداشت مواد غذایی و مراقبت های بهداشتی کمک کند. از طرف دیگر پیشگیری و کنترل بیماری های عفونی نیاز به عمل حمایتی بخش ها و ارگان های مختلف از قبیل بخش هایی که مسوول ایمنی غذا و آموزش مصرف کنندگان می باشند، دارد.

همه این موارد ما را بر آن داشت تا با تاسیس مرکز تحقیقات بیماری های عفونی سهم کوچکی در توسعه دانش و کنترل بیماری های عفونی از جمله بیماری های مشترک بین انسان و دام (زئونوز) و بیماری های عفونی نوپدید مانند کرونا داشته باشیم و با اولویت‏بندی و تسهیل مداخلات لازم از طریق جهت دهی و برنامه‏ریزی تحقیقات گام های موثری در جهت به حداقل رساندن موارد این بیماری شایع شهرستان و کاهش هزینه های درمانی و ضررهای اقتصادی از طریق نیز فراهم آید.

 

ماده ۱- به منظور گسترش پژوهش و ارائه راه حل در امور بهداشتی درمانی کشورو به موجب این اساسنامه تاسیس مرکز تحقیقات بیماری های عفونی که در این اساسنامه "مرکز" نامیده می شود برای تامین اهداف زیر پیشنهاد می گردد.

 

ماده ۲- اهداف

۱- توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم بیماری های عفونی.

۲- انجام پژوهشهای بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی برای اصلاح نظر ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی.

۳- جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها.

۴- تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه بیماری های عفونی.

۵- ترغیب تشویق و بکارگیری محققین در زمینه بیماری های عفونی.

۶- کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور.

۷- همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران.

۸- توسعه دانش در خصوص بیماری های عفونی در راستای پیشگیری از این بیماری شایع در گناباد و شهرستان های زیر مجموعه و استان.

۹- توسعه پژوهش های مرتبط با بیماری های عفونی در راستای ارتقاء سلامت جامعه.

۱۰-تشخیص و کاهش موارد بیماری های عفونی و همچنین کاهش عوارض و مرگ و میر ناشی از این بیماری.

۱۱-افزایش سطح آگاهی های عموم مردم در جامعه در زمینه راههای ابتلا به بیماری های عفونی و چگونگی پیشگیری از آن.

۱۲-تشخیص موارد عود بیماری های عفونی و جستجوی دلیل آن.

۱۳-جداسازی باکتری از نمونه های بیماران و بررسی نحوه پاسخ بیماری های عفونی به درمان.

۱۴-تشخیص موارد بیماری های عفونی مقاوم به دارو و ارائه رژیم درمانی موثر بر اساس نتایج آزمایشگاهی.

۱۵-مطالعه بر روی واکسن ها با هدف پیشگیری از بیماری های عفونی.
 

ماده ۳- ارکان مرکز

عبارتند از:

الف - شورایعالی

ب - رئیس مرکز

ماده ۴- اعضاء شورای عالی مرکز عبارتند از:

۱- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد.

۲- معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد.

۳- معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد.

۴- رئیس مرکز.

۵- سه نفر از اعضاء هیات علمی مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و تائید رئیس دانشگاه.

 

ماده ۵- وظایف شورای عالی مرکز به شرح زیر می باشد:

۱- تصویب خط مشی پژوهشی مرکز.

۲- تصویب طرح های همکاری با سایر دانشگاه ها و موسسات آموزشی پژوهشی داخلی و خارج از کشور و سازمانهای بین المللی مطابق مقررات و ضوابط مربوطه.

۳- بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیت‏های مرکز تحقیقات.

۴- بررسی و تصویب و بودجه سالانه مرکز در محدود اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی.

۵- دستورالعمل های مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعمل های اجرائی مرکز تحقیقات.

۶- پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز.

تبصره: مصوبات شورایعالی مرکزبراساس سیاست ها و خط مشی ها و هماهنگی با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

 

ماده ۶- رئیس مرکز

رئیس مرکز به پیشنهاد شورایعالی مرکز و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر چهار سال یکبار منصوب می گردد و انتخاب مجدد او بلامانع است. رییس مرکز رییس شورای پژوهشی و مسوول نظارت بر کلیه فعالیت های علمی و تحقیقاتی مرکز خواهد بود.

 

ماده ۷- وظایف رئیس مرکز:

رئیس مرکز بالاترین مقام اجرائی مرکزاست و در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورایعالی جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید.

۱-انتخاب و صدور حکم اعضای شورای پژوهشی مرکز.

۲-مدیریت جلسات شورای پژوهشی مرکز.

۳-تهیه گزارش سالیانه مرکز.

۴-تامین اعتبار و تصویب هزینه طرحهای تحقیقاتی و بودجه سالیانه.

۵-نظارت بر اجرای مصوبات.

۶-سازماندهی و هماهنگی امور اجرایی و پژوهشی مرکز.

۷-تشکیل جلسات بین بخشی.

۸-تعیین مدیران مرکز.

۹-ارزیابی عملکرد اعضای شورای پژوهشی.

۱۰-مدیریت ارتباطات مرکز با نهادهای بیرون از آن.

 

ماده ۸: اعضاء مرکز:

مرکزدارای دو نوع عضو به شرح زیر است:

الف ) اعضاء پیوسته: که اعضاء هیات علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند.

ب ) اعضاء وابسته: که اعضاء هیات علمی سایر گروه های دانشگاه علوم پزشکی و یا سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی هستند.

ماده ۹: شورای پژوهشی مرکز

شامل اعضای هیات علمی و کارشناسان پژوهشی می باشند که از بین اعضاء تمام وقت یا پاره وقت یا نیمه وقت مرکز با پیشنهاد رئیس مرکز و ابلاغ رئیس دانشگاه با مرکز همکاری می کنند.

 

ماده ۱۰: وظایف شورای پژوهشی مرکز

۱-تصویب طرح‏های تحقیقاتی با توجه به اهداف و اولویت‏های پژوهشی مرکز.

۲-تصویب طرح‏های همکاری در زمینه علمی و تحقیقاتی با سایر دانشگاه‏ها و موسسات آموزشی و پژوهشی، وزارتخانه، نهادهای اجرایی دولتی و غیر دولتی.

۳-تدوین و جمع بندی گزارش سالانه فعالیت‏های مرکز جهت ارائه به شورای عالی.

۴-تدوین بودجه سالیانه مرکز و گزارش به شورای عالی جهت تصویب.

۵-تصویب و بازنگری آیین نامه داخلی شورای پژوهشی مرکز.

۶-برنامه‏ریزی و برگزاری همایش‏های علمی و اجرای آموزش‏های مرتبط با اهداف مرکز.

۷-ترویج سیاست‏ها، اولویت‏ها، اهداف و برنامه های مرکز در راستای جلب حمایتهای مختلف.

ماده ۱۱: مدیر اجرایی مرکز

فردی است که با ابلاغ رئیس مرکز برایمدیریت امور اجرایی و امور پژوهشی مرکز منصوب می گردد.

 

ماده ۱۲: همکاران مرکز

شامل کلیه محققان، اعضای هیات علمی و کارشناسان علاقه مند به پژوهشهای حوزه سلامت و عوامل اجتماعی می باشند.

 

ماده ۱۳: کارکنان مرکز

افرادی هستند که متناسب با فعالیت و توسعه مرکز و بر اساس نیاز آن مشغول به کار می گردند.

ماده ۹- منابع مالی مرکز

۱- درآمدهای حاصله از خدمات مرکز طبق ضوابط قانونی.

۲-کمک سازمانها و نهادهای علمی-پژوهشی بین المللی نظیر WHO و...

۳-اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

۴-اعتبارات سازمان‏های دولتی و غیر دولتی.

۵-اعتبارات مصوب معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

۶- کمک و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس