لاین تحقیقاتی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی

ایجاد شده در ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۱۵:۴۱ بعد از ظهر

لاین تحقیقاتی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی

۱- بیماری های زئونوز مشترک بین انسان و دام

۲- بیماری های عفونی نوپدید و بازپدید

۳- بیماری های عفونی آندمیک شایع منطقه و کشور 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس