میکروب شناسی بالینی

ایجاد شده در ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۲۳:۰۹ بعد از ظهر
 عکس  نام و نام خانوادگی   مقطع تحصیلی  رتبه علمی  رزومه  پست الکترونیکی
   دکتر جلال مردانه  دکتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی دانشیار

 سامانه علم سنجی

scopus

 jalalmardaneh@gmail.com
   دکتر علیرضا محمدزاده  دکتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی دانشیار

 سامانه علم سنجی

scopus 

 a.mohammadzadeh@gmu.ac.ir
  دکتر  فرنوش شریفی  فوق تخصص عفونی  استادیار

 سامانه علم سنجی

scopus 

 
   دکتر محمد حسن مینوئیان حقیقی  دکتری تخصصی قارچ شناسی  استادیار

 سامانه علم سنجی

scopus 

 drminooeian@gmu.ac.ir
   فاطمه نعمتی شهری  کارشناس ارشد میکروبیولوژی  کارمند    
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس