طرح های تحقیقاتی اتمام یافته سال 1400

ایجاد شده در ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۵۶:۵۶ بعد از ظهر
ردیف عنوان مجریان طرح تاریخ تصویب تاریخ خاتمه
۱ بررسی روند انتشارات علمی جهانی بروسلوز با استفاده از فنون متن کاوی و علم سنجی دکتر میثم داستانی، دکتر جلال مردانه ۱۴۰۰ اسفند ۱۴۰۰
۲ سلول های CD۸+ در سرطان و کووید-۱۹: چشم انداز بالینی دکتر جمال مجیدپور ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ اسفند ۱۴۰۰
۳ اینترلوکین-۶ در بیماری کووید-۱۹: برهمکنش ها و کاربردهای درمانی دکتر جمال مجیدپور ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ اسفند ۱۴۰۰
۴ اثر هیپوکسی بر روی وضعیت ایمنی در سرطان دکتر مجید پور و همکاران ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ اسفند ۱۴۰۰
۵ پروموتورهای کلیدی پیش برنده شاخص های توموریک (مرور نظام مند) دکتر جمال مجیدپور و همکاران ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ اسفند ۱۴۰۰
۶ درمان مرکب سرطان مبتنی بر مهار کننده های نقاط وارسی و اینترلوکین دکتر جمال مجیدپور و همکاران ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ اسفند ۱۴۰۰
۷ اینترلوکین های قطبی کننده ی ماکروفاژها در سرطان و ایمونوتراپی دکتر جمال مجید پور و همکاران ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ اسفند ۱۴۰۰
۸ وضعیت های سلولی با تمایز ضعیف در اکوسیستم سرطان دکتر جمال مجید پور و همکاران ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ اسفند ۱۴۰۰
۹ برهم کنش بین RNA های غیر رمزگذار و پروتئین های متصل شونده به کلسیم دکتر جمال مجیدپور ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ اسفند ۱۴۰۰
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس