میکروب شناسی مواد غذایی

ایجاد شده در ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۲۴:۲۴ بعد از ظهر
  عکس  نام و نام خانوادگی  مقطع تحصیلی  رتبه ی علمی  رزومه پست الکترونیک 
  دکتر احمد زارعی  دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط  استادیار

 سامانه علم سنجی

SCOPUS 

 a.zarei.tums@gmail.com 
    دکتر محمود تقوی  دکتری تخصصی مهندسی بهداشت محیط  استادیار

 سامانه علم سنجی

SCOPUS 

 taghavi۶۶@yahoo.com
  دکتر علیرضا محمدزاده

 دکتری تخصصی

باکتری شناسی پزشکی 

 دانشیار

 سامانه علم سنجی

 

SCOPUS 

 alm۱۳۶۰@gmail.com
  دکتر جلال مردانه

 دکتری تخصصی

باکتری شناسی پزشکی 

دانشیار

 سامانه علم سنجی

 

SCOPUS 

 jalalmardaneh@gmail.com
   دکتر سید امیر طباطبایی زاده  دکتری تخصصی علوم تغذیه  استادیار

 سامانه علم سنجی

scopus 

 
  دکتر زهره عبدی مقدم   دکتری تخصصی علوم و صنایع غذایی  استادیار

 سامانه علم سنجی

scopus

 
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس