سلولی مولکولی

ایجاد شده در ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۴۴:۲۱ بعد از ظهر
 عکس  نام و نام خانوادگی  مقطع تحصیلی  رتبه علمی  رزومه  پست الکترونیکی

 

 

 دکتر سید حسین ابطحی ایوری  دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی  دانشیار abtahi.h@gmu.ac.ir

 

 

 دکتر محمد امین مومنی مقدم  دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی  استادیار  

 

 

 دکتر میلاد خراسانی  دکتری تخصصی بیوشیمی بالینی  استادیار  

 

 

 دکتر شادان نوید  دکتری تخصصی علوم تشریح  استادیار  

 

 

 دکتر زهرا سعادتیان  دکتری تخصصی ژنتیک پزشکی  استادیار  

 

 

 دکتر عباسعلی عباس نژاد  دکتری تخصصی فیزیولوژی  دانشیار abbasnezhad.a@gmu.ac.ir 

 

 

 دکتر مریم مقیمیان  دکتری تخصصی فیزیولوژی  دانشیار moghimian@gmu.ac.ir 

 

 

 

مجید زمانی  کارشناسی ارشد خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون  مربی 
 

 

 majidzamani۱۲@gmail.com

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس