اهداف مرکز

ایجاد شده در ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۱۳:۲۵ بعد از ظهر

۱- توسعه و بکارگیری دانش بشری در زمینه علم بیماری های عفونی.

۲- انجام پژوهشهای بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی برای اصلاح نظر ارائه خدمات بهداشتی درمانی کشور به منظور جوابگویی به نیازهای جامعه اسلامی.

۳- جمع آوری، تنظیم و طبقه بندی اسناد، مقالات و مدارک مربوطه و انتشار آنها.

۴- تربیت نیروی انسانی محقق در زمینه بیماری های عفونی.

۵- ترغیب تشویق و بکارگیری محققین در زمینه بیماری های عفونی.

۶- کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور.

۷- همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی سایر کشورها و سازمانهای بین‌المللی با رعایت قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران.

۸- توسعه دانش در خصوص بیماری های عفونی در راستای پیشگیری از  بیماری های شایع در گناباد و شهرستان های زیر مجموعه و استان.

۹- توسعه پژوهش های مرتبط با بیماری های عفونی در راستای ارتقاء سلامت جامعه.

۱۰-تشخیص و کاهش موارد بیماری های عفونی و همچنین کاهش عوارض و مرگ و میر ناشی از این بیماری.

۱۱-افزایش سطح آگاهی های عموم مردم در جامعه در زمینه راههای ابتلا به بیماری های عفونی و چگونگی پیشگیری از آن.

۱۲-تشخیص موارد عود بیماری های عفونی و جستجوی دلیل آن.

۱۳-جداسازی باکتری از نمونه های بیماران و بررسی نحوه پاسخ بیماری های عفونی به درمان.

۱۴-تشخیص موارد بیماری های عفونی مقاوم به دارو و ارائه رژیم درمانی موثر بر اساس نتایج آزمایشگاهی.

۱۵-مطالعه بر روی واکسن ها با هدف پیشگیری از بیماری های عفونی.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس