اولویت های پژوهشی مرکز

ایجاد شده در ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۱۴:۲۳ بعد از ظهر

· بررسی اپیدمیولوژیک بیماری های مشترک بین دام و انسان بویژه بروسلوز

· بررسی راهکارهای ارتقا پیشگیری و درمان بیماری های مشترک انسان و دام علی الخصوص تب مالت

· بررسی اپیدمییولوژیک بیماری های عفونی

· بررسی اپیدمیولوژیک بیماری های عفونی نوپدید و بازپدید

· بررسی شیوع بیماری های عفونی در محصولات غذایی-صنعتی

· بررسی عوامل ویرولانس باکتری های بیماری زای مهم نظیر شیگلا، کلبسیلا،پسودوموناس آئروژینوزا، استافیلوکوکوس اورئه اوس،اسینتوباکتربائومانی، هلیکوباکتر پیلوری و .....

· بررسی اپیدمیولوژی مولکولی باکتری های بیماری زای مهم با استفاده از تکنیک های مولکولی

· بررسی مقاومت دارویی فنوتیپی و ژنوتیپی باکتری های بیماری زای مهم در برابر آنتی بیوتیک ها

· بررسی اپیدمیولوژی عفونت های اکتسابی از بیمارستان و طغیان ناشی از میکروارگانیسم ها

· بررسی روش های پیشگیری از عفونت های بیمارستانی

· مطالعات بین رشته ای شامل اپیدمیولوژی،پیشگیری ، تشخیص و درمان

· کاربرد بیوانفورماتیک در بیماری های عفونی

· کاربرد هوش مصنوعی در بیماری های عفونی

· بررسی آلودگی بیولوژیکی مواد غذایی

· بررسی نقش میکروب ها در بیماری های اتوایمیون، سرطان ها، ، MSآلزایمر، سالمندی و سایر بیماری ها

· بررسی راه کارهای پیشگیری و کنترل عفونت های حاد تنفسی انفولانزا (آموزش، واکسن، مبارزه با بحران)

· بررسی اپیدمیولوژیک، پیشگیری و کنترل بیماری های اسهالی عفونی

· بررسی اپیدمیولوژیک ، پیشگیری و کنترل بیماری های عفونی منتقله از راه حشرات شامل مالاریا ، تب دانگ، لشمانیا و ...

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس