آزمایشگاه ها

انتشار محتوا: ۲ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۲۷:۴۵ بعد از ظهر
آزمایشگاه سلولی مولکولی
آزمایشگاه پژوهشی تشخیصی کووید ۱۹
آزمایشگاه حیوانات
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس