آزمایشگاه ها

انتشار محتوا: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ ساعت ۰۵:۴۷:۴۳ بعد از ظهر

آزمایشگاه سلولی مولکولی

آزمایشگاه پژوهشی تشخیصی کووید ۱۹

آزمایشگاه حیوانات

آزمایشگاه BACTEC

آزمایشگاه میکروب شناسی بالینی

آزمایشگاه میکروب شناسی غذایی

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس