امانت

پایان نامه به هیچ وجه امانت داده نمی شود. و طبق آئین نامه کتابخانه مراجعین می توانند به صورت ذیل به پایان نامه دسترسی داشته باشند.

1-مطالعه حضوری

2-دسترسی از طریق پورتال کتابخانه دیجیتال ( امکان جستجو و دسترسی به 20 صفحه اول پایان نامه به صورت تورق وجود دارد، جهت دسترسی بایستی کاربران هم عضو کتابخانه و هم عضو پورتال کتابخانه دیجیتال باشند.)

دانشجو موظف است یک نسخه از پایان نامه به صورت چاپی مطابق با آئین نامه تدوین یاپان نامه های رشته های مختلف و فایل WORDو  PDFتحویل واحد پایان نامه گردد بدیهی است تسویه حساب دانشجو منوط به ارائه نسخه چاپی و فایل پایان نامه خواهد بود.

تاریخ به روز رسانی:
1401/04/18
تعداد بازدید:
203
Powered by DorsaPortal