معرفی

به فرآیند تحلیل محتوای یک سند و یا مجموعه اسناد و برگردان نتیجه این تحلیل به واژه هایی که در نمایه می آید. نمایه سازی می گویند. هدف نمایه ها تسهیل بازیابی اطلاعات است.

به طور کلی فرایند نمایه سازی مفهومی حداقل از دو مرحله تشکیل شده است:

1- شناخت موضوع و ویژگی های آن، 

2- توصیف آنها در قالب واژگانی مناسب برای بازیابی

فهرست نویسی پایان نامه به دو صورت توصیفی- تحلیلی می باشد.

واحد پایان نامه ها در بخش مخزن کتابخانه به صورت قفسه باز در اختیار مراجعین قرار دارد. در حال حاضر 983 پایان نامه و طرح تحقیقاتی را به صورت چاپی در اختیار کاربران می گذارد که شامل:

  •  104 عنوان پایان نامه پزشکی
  •  166 عنوان پایان نامه پرستاری
  •  66 عنوان پایان نامه بهداشت
  •  68 عنوان پایان نامه متفرقه
  •  579 عنوان طرح تحقیقاتی می باشد

کلیه پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی با قابلیت جستجو و به صورت روز آمد در نرم افزار کتابخانه ای وجود دارد.

تاریخ به روز رسانی:
1401/04/18
تعداد بازدید:
192
Powered by DorsaPortal