کارگاه های برگزارشده در سال 1400

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

کارگاه های برگزار شده در سال 1400

 

 

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ برگزار شده

برنامه کارگاه

مجوز کارگاه

cv

مدرس

منابع آموزشی کارگاه

ارزشیابی

لیست شرکت کنندگان

گروه هدف

 وضعیت برگزاری

 

 

 1

آشنایی با سامانه نوپا (نظام نوین اطلاعات پژوهش پزشکی ایران) و مقدمات علم سنجی با محوریت سامانه علم سنجی

  تاریخ کارگاه : 1400/09/22

 

 

کلیک کنید

 

 

کلیک کنید

 

 مجتبی ازقندی

فاطمه دولتی

 

 

 

فایل آموزشی

 

 

کلیک کنید

 

 

 

کلیک کنید

 

اعضاء هیأت علمی، کادر بالین، پژوهشگران ، کتابداران و کارشناسان پژوهشی 

 مجازی

 2

معرفی سامانه مشابهت یاب و مقوله سرقت ادبی (سری دوم)

  تاریخ کارگاه : 1400/06/01

 

 

 

کلیک کنید

 

 

کلیک کنید

 

 

 مجتبی ازقندی

 

 

فایل آموزشی

 

 

کلیک کنید

 

 

کلیک کنید

 اعضاء هیأت علمی، کادر بالین، دانشجویان و پژوهشگران تحصیلات تکمیلی، کتابداران و کارشناسان پژوهشی

 مجازی

 

 

3

 جستجوی نظام مند شواهد در مطالعات مرور سیستماتیک و متاآنالیز

 تاریخ کارگاه : 1400/05/23

 

 

 کلیک کنید

 

 

 کلیک کنید

 

 

دکتر مسعود محمدی

 

 

 فایل آموزشی

 

 

 کلیک کنید

 

 

 کلیک کنید

 

 اعضاء هیأت علمی، کادر بالین، دانشجویان و پژوهشگران تحصیلات تکمیلی، کتابداران و کارشناسان پژوهشی

 مجازی

 
4

 

 معرفی سامانه مشابهت یاب و مقوله سرقت ادبی (سری اول)

تاریخ کارگاه : 1400/5/20

 

 کلیک کنید 

 

کلیک کنید

 

 مجتبی ازقندی

 

 

فایل آموزشی

 

کلیک کنید

 

کلیک کنید

اعضاء هیأت علمی، کادر بالین، دانشجویان و پژوهشگران تحصیلات تکمیلی، کتابداران و کارشناسان پژوهشی

 مجازی


 

 

تاریخ به روز رسانی:
1401/04/07
تعداد بازدید:
647
Powered by DorsaPortal