کارگاه های برگزار شده در سال 99

کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گناباد

کارگاه های برگزار شده در سال 99

 
 

ردیف

عنوان کارگاه

تاریخ برگزار شده

برنامه کارگاه

مجوز کارگاه

cv

مدرس

منابع آموزشی کارگاه

ارزشیابی

گروه هدف

لیست شرکت کنندگان

 
 
 1
 
وبینار آموزشی آشنایی با مفاهیم و مقدمات علم سنجی و ارتقای نشریات و رنکینگ های آکادمیک
  تاریخ کارگاه : 99/9/24
 
 
 
 
 
 
 
 دکتر پیام کبیری
 
 
  اعضاء هیأت علمی، کادر بالین، دانشجویان و پژوهشگران تحصیلات تکمیلی، کتابداران و کارشناسان پژوهشی
 
 
2
 
 وبینار آموزشی جستجوی منابع علمی
 تاریخ کارگاه :99/9/24
 
 
 
 
 
مهندس
میثم داستانی
 
 
  اعضاء هیأت علمی، کادر بالین، دانشجویان و پژوهشگران تحصیلات تکمیلی، کتابداران و کارشناسان پژوهشی

 

 

3

 

 معرفی پایگاه اطلاعاتی UpToDate

 

 تاریخ کارگاه : 99/07/6

 

 

 

 کلیک کنید

 

 

کلیک کنید

 

 

 مجتبی ازقندی

فهیمه عبدی

 

 

 

فایل آموزشی

 

 

کلیک کنید

اعضاء هیأت علمی، کادر بالین، دانشجویان و پژوهشگران تحصیلات تکمیلی، کتابداران و کارشناسان پژوهشی

کلیک کنید

 

 

 4

 

افزایش میزان رویت پژوهش ها در سطح بین الملل

 

تاریخ کارگاه : 99/06/12

 

 

کلیک کنید

 

 

کلیک کنید

 

مجتبی ازقندی

میثم داستانی

سمیه پاک نژاد

 

فایل آموزشی 1

فایل آموزشی 2

فایل آموزشی 3

 

 

کلیک کنید

اعضاء هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران تحصیلات تکمیلی، کتابداران و کارشناسان پژوهشی

کلیک کنید

 

 

5

 

 معرفی و نحوه جستجو در پایگاه

پاب مد 

 

تاریخ کارگاه : 99/06/11

 

 

کلیک کنید

 

 

کلیک کنید

 

 

فهیمه عبدی

 

 

 

 فایل آموزشی

 

 

کلیک کنید

اعضاء هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران تحصیلات تکمیلی، کتابداران و کارشناسان پژوهشی

کلیک کنید

 

 

6

 

 معرفی پورتال، موجودی کتابخانه دیجیتال و نحوه جستجوی منابع

 تاریخ کارگاه : 99/06/02

 

 

کلیک کنید

 

 

کلیک کنید

 

 

فهیمه عبدی

 

 

 فایل آموزشی

 

 

کلیک کنید

اعضاء هیأت علمی، دانشجویان و پژوهشگران تحصیلات تکمیلی، کتابداران و کارشناسان پژوهشی

کلیک کنید

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1399/10/23
تعداد بازدید:
3922
Powered by DorsaPortal