-

برگزاری کارگاه کشوری مجازی"جستجو نظام مند برای مطالعات مرور نظام مند"

 
 
مرکز مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز دانشـگاه علوم پزشـکی کرمانشاه با همکاری مرکز کاکرین ایران، کارگاه مجازی دو روزه کشوری با عنوان "جستجوی نظام مند برای مطالعات مرور نظام مند" را در تاریخ 12 و 13 ام خرداد ماه سال جاری از ساعت 16 لغایت 19 با تدریس اسـتاد برجسـته جناب آقای دکتر پیام کبیری رئیس محترم مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی برگزار می نماید. متقاضـیان جهت شرکت در این کارگـاه مجازی لازم اسـت پس از ثبـت نـام در کارگـاه بـه آدرس اینترنـتی ir.ac.research.workshop://http در تاریــخ و سـاعت مقرر بـه آدرس syrman/kumsresearch/ch/online.skyroom.www://https مراجعه نمایند. نام کاربری و رمز عبور ورود به بستر skyroom هر دو کدملی شرکت کنندگان تعریف خواهد شد. لذا شرکت کنندگان محترم می بایست در درج نام و نام خانوادگی فارسی و انگلیسی و نیز کد ملی خود دقت لازم را به عمل آورند.
تاریخ:
1400/03/08
تعداد بازدید:
28
منبع:
Powered by DorsaPortal