جلسه اعضای مؤسس مرکز تحقیقات بیماری های عفونی دانشگاه برگزار گردید

-

جلسه جلسه اعضای مؤسس مرکز تحقیقات بیماری های عفونی در تاریخ 26 / 02 / 1400 در محل اتاق اجلاس ریاست دانشگاه با برگزار گردید و در خصوص موارد زیر بحث و تبادل نظر شد:

در ابتدا سرکار خانم دکتر خسروان ، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه، بیان نمودند با توجه به اینکه مرکز در دو حیطه ساختار و تولید علم مورد ارزیابی سالیانه وزارت قرار می گیرد، موارد مورد نیاز در این خصوص از جمله فضای فیزیکی کافی، نیروی انسانی، محققین فعال و برجسته در نظر گرفته شود.

در ادامه جناب آقای دکتر باذلی، رئیس دانشگاه، بر شتاب دادن فعالیت های مرکز در جهت دستیابی به اهداف مرکز از جمله کسب موافقت قطعی و مشخص نمودن ساختار و شاکله نیروی انسانی تاکید نمودند.

همچنین جناب آقای دکتر مردانه مدیر امور پژوهشی دانشگاه، گزارشی در خصوص تاریخچه اقدام برای تاًسیس و کسب مجوز موافقت اصولی مرکز و فعالیت های صورت گرفته تاکنون، گزارشی ارائه نمودند.

 
تاریخ:
1400/02/29
تعداد بازدید:
40
منبع:
Powered by DorsaPortal