معرفی

نام و نام خانوادگی :

خانم دکتر منیره دنیایی 

سمت :

سرپرست واحد هماهنگی و گسترش 

رشته تحصیلی:

پزشک عمومی 

تلفن تماس 

05157220189     - 05157220192 داخلی 173


همکاران واحد :

نام و نام خانوادگی : آقای ابوالفضل بیابانی 
سمت : کارشناس تیم سلامت
تلفن تماس : 05157220188 -05157229012 داخلی 107


نام و نام خانوادگی : آقای مهدی شجاعی 
سمت : کارشناس توسعه شبکه و ارتقاء سلامت
تلفن تماس : 05157220192 داخلی 106


نام و نام خانوادگی : خانم مرضیه علیشاهی
سمت : کارشناس رابطین
تلفن تماس : 05157220192 داخلی 105

 
  نام و نام خانوادگی : خانم فاطمه صابری
سمت : کارشناس توسعه شبکه و ارتقاء سلامت
تلفن تماس : 05157220192 داخلی 107
تاریخ به روز رسانی:
1399/05/01
تعداد بازدید:
374
Powered by DorsaPortal