مراکز بهداشتی درمانی

ردیف

آدرس مرکز و تلفن 

1

گناباد  خیابان امام  مرکز بهداشتی درمانی شماره یک شهری

مستقیم : 05157227876 

تلفن : 05157222598 

فاکس 05157225634

2

گناباد  خیابان عدالت جنوبی  مرکز بهداشتی درمانی شماره دو شهری   

تلفن : 9- 57259798

فاکس : 57259799

3

گناباد  خیابان ناصرخسرو  مقابل باغ پرندگان جنب پمپ بنزین آزادگان مرکز شماره 3

تلفن 57221519 

فاکس : 57221518

4

گناباد  نوغاب خیابان قائم  قائم 1/14 مرکز بهداشتی درمانی نوغاب

تلفن 57221644

5

گناباد  بیدخت  بلوار طالقانی جنب شهرداری مرکز بیدخت

فاکس و تلفن : 05157332564

6

گناباد  کاخک  خیابان کامیاب  مرکز بهداشتی درمانی کاخک

تلفن : 2 -05157372591 

فاکس 05157373036

7

گناباد  بیمرغ  مرکز بهداشتی درمانی بیمرغ

تلفن : 57423210

فاکس 57423515

8

گناباد  بیلند  مرکز بهداشتی درمانی بیلند

فاکس و تلفن 57288520

9

گناباد  زیبد  مرکز بهداشتی درمانی زیبد

تلفن و فاکس : 57353216  57353215

10

گناباد  مند  مرکز بهداشتی درمانی مند

تلفن و فاکس : 57223219

11

بجستان  خیابان هفت تیر  مرکز بهداشتی درمانی بجستان

تلفن : 3-56524802 

فاکس : 05156522688

12

بجستان  فخرآباد مرکز بهداشتی درمانی فخرآباد

فاکس و تلفن : 05156573613     

13

بجستان  مرکز بهداشتی درمانی جزین

تلفن و فاکس : 05156563401

14

بجستان  مرکز بهداشتی درمانی ماراندیز

تلفن و فاکس : 05156583211

15

بجستان - مرکز بهداشتی درمانی یونسی

 تلفن : 05156544112


تاریخ به روز رسانی:
1399/05/01
تعداد بازدید:
339
Powered by DorsaPortal