اعضا گروه پژوهشی مطالعات جامعه محور کنترل همه گیری ها و بلایا

 
 
 
 
 دکتر رضا اسماعیلی
استادیار اقتصاد سلامت
رئیس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
دبیر گروه
 
 
 
 دکتر علی عالمی
پزشک- دانشیار اپیدمیولوژی
رئیس دانشکده بهداشت علوم پزشکی گناباد
 
 
دکتر جواد باذلی
استادیار سلامت در بلایا و فوریت ها
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 
 
دکتر شهلا خسروان
استاد تمام پرستاری
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 
 
 
 
 
محمدحسین رحمانی
مسئول واحد بیماری های واگیر معاونت بهداشت
 معرفی معاونت
 
محمدحسین اسماعیل زاده
کارشناس ارشد فوریت های پزشکی
 
نسیم خواجویان
کارشناس ارشد آمار حیاتی
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/02/13
تعداد بازدید:
648
Powered by DorsaPortal