هیات موسسردیف

نام ونام خانوادگی

مرتبه علمی

آخرین مدرک تحصیلی

تمام وقت/ نیمه وقت

1

دکتر علی عالمی

استادیار

دکتری تخصصی اپیدمیولوژی

تمام وقت

2

دکترسید علی سجادی

دانشیار

دکتری تخصصی بهداشت محیط

تمام وقت

3

خانم دکترشهلا خسروان

دانشیار

دکتری تخصصی پرستاری

تمام وقت

4

دکترمهدی مشکی

دانشیار

دکتری تخصصی آموزش وارتقاء سلامت

نیمه وقت

5

دکترعلی محمد پور

دانشیار

دکتری تخصصی پرستاری

نیمه وقت

6

دکترجهانشیر­ توکلی­زاده

دانشیار

دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی

نیمه وقت
تاریخ به روز رسانی:
1397/04/11
تعداد بازدید:
5657
Powered by DorsaPortal