ارکان مرکز

- ارکان مرکز عبارتند از:

الف – شورایعالی مرکز

ب – رئیس مرکز

ماده 4 - اعضای شورایعالی مرکز عبارتند از:

1- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد (رئیس شورای عالی)

2- معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد

3- معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد

4- رئیس مرکز

5- سه نفر از اعضای هیئت علمی با پیشنهاد رئیس مرکز و تایید رئیس دانشگاه:

آقای دکتر عبدالجواد خواجوی

خانم دکتر شهلا خسروان

آقای دکتر علی اکبری

ماده 5 - وظایف شورایعالی مرکز:

1- تصویب اصول و خط مشی پژوهشی مرکز

2- تصویب طرحهای همکاری با سایر دانشگاهها و موسسات آموزشی پژوهشی و نهادهای مرتبط با سلامت جامعه در داخل و خارج کشور و سازمانهای بین المللی، وفق مقررات و ضوابط مربوطه .

3- بررسی و تصویب گزارش سالانه فعالیتهای مرکز

4- بررسی و تصویب بودجه سالانه مرکز در محدوده اعتبارات تخصیصی و با رعایت ضوابط قانونی

5- تصویب دستور العملهای مربوط به امور داخلی شورایعالی و دستورالعملهای اجرایی مرکز

6- پیشنهاد سازمان و تشکیلات مرکز

تبصره: مصوبات شورایعالی مرکز بر اساس سیاستها و خط مشی های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و هماهنگ با آن خواهد بود .

ماده 6 – رئیس مرکز به پیشنهاد شورایعالی و حکم رئیس دانشگاه علوم پزشکی هر چهار سال یکبار منصوب و انتخاب مجدد وی بلامانع است.

ماده 7 - وظایف رئیس مرکز :

رئیس مرکز بالاترین مقام اجرایی مرکز است که در حدود ضوابط قانونی و مصوبات شورایعالی مرکز جهت اجرای وظایف و امور محوله اقدام می نماید. وی ریاست شورای پژوهشی مرکز را نیز عهده دار بوده، مسئولیت نظارت بر کلیه فعالیتهای علمی، آموزشی- پژوهشی و اداری – مالی مرکز را دارا می باشد.

ماده 8 – اعضای مرکز: مرکز دارای دو نوع عضو به شرح ذیل می باشد:

الف ) اعضای پیوسته: که اعضای هیئت علمی و کارشناسان تمام وقت مرکز هستند.

ب ) اعضای وابسته: که اعضای هیئت علمی آموزشی و پژوهشی، پژوهشگران غیر هیأت علمی و کارشناسان سایر گروههای دانشگاههای علوم پزشکی و یا سایر دذانشگاهها و موسسات آموزش عالی هستند.
تاریخ به روز رسانی:
1397/04/11
تعداد بازدید:
5417
Powered by DorsaPortal