اعضای شورای پژوهشی

رشته تخصصی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

دکتری تخصصی پزشکی

استادیار

دکتر ملیحه ضیائی

دکتری تخصصی آموزش مامایی

استادیار

دکتر نرجس بحری

دکتری تخصصی طب سنتی

استادیار

دکتر حسین محمدزاده مقدم

کارشناسی ارشد علوم تشریح

مربی

آقای بلال برازوان

پزشکی

دانشجو

آقای حمیدرضا نیازکار

پزشکی

دانشجو

آقای علی نسیمی

پزشکی

دانشجو

خانم سپیده کارکن شایان

کارشناسی ارشد مامایی

دانشجو

خانم فاطمه سادات حسینی

تاریخ به روز رسانی:
1399/03/25
تعداد بازدید:
1443
Powered by DorsaPortal