اعضای شورای پژوهشی

رشته تخصصی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

کارشناسی ارشد پرستاری - اطفال

مربی

خانم مریم عشقی زاده

دکتری تخصصی پرستاری - بهداشت جامعه

استادیار

دکتر لیلا صادق مقدم

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

مربی

خانم سمانه نجفی

کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

مربی

خانم معصومه امیری

کارشناسی پرستاری

دانشجو

آقای امیررضا نصیرزاده

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی- جراحی

دانشجو

آقای محمدرضا رجب لو

کارشناسی پرستاری

دانشجو

آقای محسن علی اکبری

کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

دانشجو

خانم متینه خوشخو

تاریخ به روز رسانی:
1399/03/25
تعداد بازدید:
1324
Powered by DorsaPortal