اعضای شورای پژوهشی

رشته تخصصی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

دکتری تخصصی ایمونولوژی

استادیار

دکتر جعفر حاجوی

دکتری تخصصی پرستاری داخلی - جراحی

استادیار

دکترکوکب بصیری مقدم

دکتری تخصصی باکتری شناسی پزشکی

دانشیار

دکتر علیرضا محمدزاده

دکتری تخصصی فیزیک پزشکی

استادیار

دکتر محمد کشتکار

کارشناسی تکنولوژی اتاق عمل

دانشجو

سجاد رضایی

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

دانشجو

شیرین روحانی

کارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی

دانشجو

سجاد شیرین بنیاد

تاریخ به روز رسانی:
1399/03/25
تعداد بازدید:
1418
Powered by DorsaPortal