اعضای شورای پژوهشی

رشته تخصصی

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

مربی

مهندس مجتبی امکانی

دکتری آمار زیستی

استادیار

دکتر فاطمه محمدزاده

دکتری مهندسی بهداشت محیط

استادیار

دکتر رویا پیروی

مهندسی بهداشت محیط

دانشجو

میلاد مختارزاده

مهندسی بهداشت محیط

دانشجو

امیررضا صبوری

مهندسی بهداشت حرفه ای

دانشجو

اکرم رضایی

تاریخ به روز رسانی:
1399/03/25
تعداد بازدید:
1349
Powered by DorsaPortal