آیین نامه ها

- دستورالعمل اجرایی تصویب طرح‌های تحقیقاتی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گناباد 
دستور العملها و آئین نامه های کمیته کشوری تحقیقات دانشجویی (جدید)
1- اساسنامه کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
2- دستورالعمل تورهای تحقیقاتی کمیته های تحقیقات دانشجویی دانشگاهها
3- دستورالعمل تشکیل دبیرخانه دائمی کنگره ملی و بین المللی تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی کشور
4- دفترچه نحوه ارزیابی وامتیاز بندی فعالیتهای کمیته تحقیقات دانشجویی در شورای سیاستگذاری تحقیقات دانشجویی کشور جهت شرکت در جشنواره رازی
5- سیاست های ابلاغی دفتر هماهنگی تحقیقات دانشجویی در راستای تقویت برنامه راهبردی کمیته های تحقیقات دانشجویی
6- دفتر چه ثبت فعالیت کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه های علوم پزشکی به منظور شرکت در جشنواره رازی
7- آئین نامه اجرایی شبکه همکار منطقه ای کمیته های تحقیقات دانشجویی
8- دستورالعمل تشکیل شورای سیاستگذاری تحقیقات دانشجویی علوم پزشکی کشور
9- منشور اخلاقی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
10- دستورالعمل اجرایی نحوه امتیازدهی به فعالیتهای تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر موضوع بند «ک» ماده 2 آیین‌نامه«تسهیلات آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان»
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/06
تعداد بازدید:
2752
Powered by DorsaPortal