اعضاء گروه پژوهشی سواد سلامت و رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت

 
 دکتر مهدی مشکی
استادتمام آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 
دبیرگروه
 
 دکتر جهانشیر توکلی زاده
استاد- روانشناسی بالینی
   دکتر علی محمد پور
استاد- پرستاری
   دکترلیلا صادق مقدم
استادیار- سالمند شناسی
   دکتر حسین عجم 
استادیار- سالمند شناسی
   دکترمیترا دوگونچی
استادیار، آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
 
 دکتر موسی سجادی
دانشیار- آموزش پرستاری 
 
 دکتر هدایت الله شمس
 استادیار- آموزش بهداشت و ارتقا سلامت
 
 معصومه امیری دلویی
 مربی- پرستاری سلامت جامعه
 
 حبیب شارعی نیا
 مربی- پرستاری داخلی جراحی 
 
 رضا نوری
مربی آموزش پرستاری
 
 مریم مرادی
مربی- سالمندی
 
 
مرجان میرزانیا
 دانشجوی دکترای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
پژوهشگر مرکز تحقیقات
 
 

درخواست عضویت در

گروه و ارائه پروپوزال

ویژه پژوهشگران

کل کشور

 
 

sdhprc@gmu.ac.ir

تاریخ به روز رسانی:
1400/02/27
تعداد بازدید:
3530
Powered by DorsaPortal