اهداف و شرح وظایف

اهداف
شاخصی برای ارزیابی جایگاه تحقیقات در دانشگاه‌.
- شاخصی برای ارزیابی کیفیّت تحقیقات‌ در دانشگاه‌.

- شاخصی برای ارزیابی بهره‌وری علمی دانشگاه‌.
- شاخصی برای ارزیابی میزان موفّقیّت دانشگاه‌ در دستیابی به اهداف آموزشی – پژوهشی خود.
- شاخصی برای شناسایی وضعیّت پیشرفت علمی دانشگاه در حوزه‌های موضوعی مختلف.
- شاخصی برای شناسایی مؤثّرترین عضو هیات علمی و پژوهشگر در دانشگاه در حوزه های موضوعی مختلف
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/10/10
تعداد بازدید:
1852
Powered by DorsaPortal