درباره اداره کتب و انتشارات

شورای انتشارات دانشگاه از واحد های زیر مجموعه معاونت پژوهشی دانشگاه می باشد و با هدف گسترش و تسهیل چاپ آثار ارزشمند اساتید محترم و دانشجویان فعالیت می نماید. شورای انتشارات درخواست اولیه چاپ کتب تالیفی و ترجمه را طبق فرایند های تعریف شده دریافت نموده و در شورای انتشارات دانشگاه جهت تصمیم گیری مطرح می نماید . همچنین نظارت بر جریان چاپ کتب مصوب شورای انتشارات دانشگاه، تنظیم برنامه ها و دستور جلسات شورا و اجرای مصوبات از دیگر وظایف این شورا می باشد.
تعداد اعضای شورای انتشارات 6 نفر می باشد که به پیشنهاد معاون تحقیقات و فناوری و با ابلاغ ریاست دانشگاه به مدت 2 سال انتخاب می گردند.
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/03
تعداد بازدید:
1879
Powered by DorsaPortal