واحد امور آزمایشگاهی

labor   labmoarefi 
   
   labamalkerd

شرح وظایف :

1- نظارت بر فعاليت آزمايشگاههاي تحت پوشش معاونت بهداشتي دانشگاه

2- پيگيري خريد و تامين وسايل تجهيزات ومواد مصرفي آزمايشگاههاي تحت پوشش

3- ارتقاء سطح اطلاعات پرسنل آزمايشگاههاي تحت پوشش

4- پيگيري نامه هاي اداري بخشنامه ها ودستورالعملهاي ابلاغي از سوي معاونت بهداشتي وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي وآزمايشگاه مرجع سلامت

5- ايجاد هماهنگي و اطلاع رساني بخشنامه ها ودستورالعملها بين آزمايشگاههاي تحت پوشش معاونت بهداشتي

6- نمونه گيري آزمايشات هيپوتيروئيدي نوزادان

7- نمونه گيري آزمايشات ميكروبي و ويروسي (سرخك سرخجه ديفتر ي سياه سرفه آنفولانزا وCCHF

8- انجام آزمايشات ميكروسكوپي سل

9- انجام آزمايشات ميكروبي آب

10- انجام آزمايشات تشخيصي ويبريوكلرا- التورآزمايشگاههاي تحت پوشش :

1- آزمايشگاه مركز بهداشتي و درماني فياض بخش

2- آزمايشگاه مركز بهداشتي و درماني كاخك

3- آزمايشگاه مركز بهداشتي و درماني الزهراء مند

تاریخ به روز رسانی:
1393/03/25
تعداد بازدید:
1118
Powered by DorsaPortal