واحد بهداشت محیط


3 168655 

شرح وظایف واحد بهداشت محیط :
1.    تدوین برنامه جامع عملیاتی و اجرای به موقع ان طبق جدول زمان بندی شده
2.    نظارت و بازدید بر بهسازی مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی
3.    کنترل کیفی مواد غذایی در سطح عرضه
4.    نظارت و بازدید بر تاسیسات آب و فاضلاب
5.    پایش و کنترل کیفی آب شرب از نقطه آبگیر تا مصرف
6.    نظارت بر جمع آوری ، حمل و دفع بهداشتی مواد زائید جامد
7.    بهدا شت هوا و دخانیات
8.    بهداشت مسکن
9.    اقدامات و برنامه ریزی در زمینه کاهش اثرات بلایای طبیعی
10.    مبارزه با حشرات و جوندگان و کنترل ناقلین
11.    رویکرد نیازهای اساسی جامعه BDV ( شهرسالم – روستای سالم )
12.    نظارت بر بهداشت محیط بیمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی و تشخیص طبی
13.    نظارت بر مراکز پرتوساز
14.    نظارت بر بهداشت محیط کارخانجات مواد غذایی
15.    نظارت بر وسایط حمل و نقل مواد غذایی
16.    پیگیری و اجرا و نظارت برنامه های بهداشت محیط روستا ( بهسازی روستائی )
17.    نظارت بر آموزشگاههای اصناف
18.    انجام هماهنگیهای لازم با سازمانهای برون بخشی
19.    اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی
20.    اجرای برنامه های آموزشی
21.    پیگیری اعتبارات
22.    انجام پایش و ارزشیابی عملکرد پرسنل
23.    تجزیه و تحلیل آمار و بازخوراندن آن

    
morefiiiiiiiii
20 169917  botton
 6 172031 faalithaibehdasht-mohit
 17 169220 tarhaibehdasht-mohit
تاریخ به روز رسانی:
1396/08/23
تعداد بازدید:
2271
Powered by DorsaPortal