واحد توسعه شبکه و ارتقاء سلامت

هدف کلی : افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی از طریق تقویت و گسترش مراکز ارائه دهنده این خدمات به منظور تأمین – حفظ وارتقاء سلامت جامعه

• تعیین پراکندگی جغرافیایی واحدهای بهداشتی در منطقه و نمایش آن در نقشه
• بررسی و تطبیق شرایط جغرافیایی و جمعیتی منطقه با امکانات فنی و پوشش 

واحدهای بهداشتی و پیشنهاد اصلاح طرح های گسترش و یا تبدیل واحدها 

• بررسی و تطبیق نیروی انسانی منظور شده برای واحدها و پیشنهاد اصلاح تشکیلات آن
• نظارت بر اجرای ضوابط گسترش واحدهای بهداشتی ، ادغام خدمات و هماهنگی واحدهای بهداشتی
• مشارکت در آموزش دانشجویان پیراپزشکی که به واحدهای بهداشتی اعزام می شوند .
• بررسی و تعیین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای بهداشتی منطقه و پیگیری تأمین آنها


تاریخ به روز رسانی:
1396/08/13
تعداد بازدید:
1562
Powered by DorsaPortal