گروه کودکان

مدیر گروه

دکتر جواد صادقی نسب

رئیس بخش
بخش کودکان : دکتر محمد نبی پور
بخش NICU : دکتر الهام پورسلطانی
بخش رادیولوژی : دکتر علیرضا محمود آبادی
کارشناس گروه خانم اکرم گنابادی
برنامه آموزشی
برنامه آموزشی پوست 
برنامه آموزشی رادیولوژی 
طرح دوره ها طرح دوره کارورزی گروه کودکان
لاگ بوک ها
اولویت های پژوهشی
دانلود اولویتهای گروه رادیولوژی 
پایان نامه ها  دانلود
آدرس گروه  بیمارستان علامه بهلول گنابادی، طبقه دوم جنب جراحی مامایی، تلفن بیمارستان 57236833 داخلی 1253
 
 
ردیف نام مرتبه علمی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی  رزومه
1 دکتر جواد صادقی نسب استادیار تخصص کودکان  CV
2 دکتر جلیل مشاری استادیار فوق تخصص نفرولوژی کودکان  CV
3 دکتر راحله درفشی استادیار تخصص کودکان  CV
4 دکتر پریسا آرمان پور استادیار تخصص کودکان  CV
5 دکتر علی قویدل عضو آموزشی تخصص کودکان  CV
 6 دکتر الهام پورسلطانی استادیار تخصص کودکان CV
 7 دکتر مینا اکرامی عضو آموزشی تخصص کودکان CV
 8 دکتر یاسمن فاطمه خزائی عضو آموزشی تخصص کودکان CV
 9 دکتر علیرضا ابراهیمی بزاز عضو آموزشی تخصص کودکان CV
10 دکتر حمیده محمد زاده استادیار تخصص پوست  CV
11 دکتر ملیحه امانی عضو آموزشی تخصص پوست CV
12 دکتر علیرضا محمودآبادی استادیار تخصص رادیولوژی  CV
 13 دکتر فاطمه مالک زاده عضو آموزشی تخصص رادیولوژی CV
تاریخ به روز رسانی:
1399/10/17
تعداد بازدید:
2827
Powered by DorsaPortal