کمیته توانمند سازی اساتید


هدف:

 

ارتقاء سطح آموزش و رشد و تقویت توانمندی های اعضاء هیئت علمی در جهت گسترش کیفیت آموزش و تدریس اثربخش

 

فعالیت های مورد انتظار:

                                                 

مشارکت با مرکز مطالعات دانشگاه در اجرای نیاز سنجی، برگزاری و ارزشیابی از کارگاه های آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی و ارائه بازخورد به این مرکز

نیاز سنجی سالیانه اعضاء هیئت علمی جهت برگزاری کارگاه های آموزشی مورد نیاز

تحلیل نیاز سنجی ها و تعیین اولویت های آموزشی

اطلاع رسانی به موقع به اعضا هیات علمی جهت شرکت در کارگاه ها

جلب مشارکت اعضاء هیئت علمی دانشکده جهت تدریس در کارگاه های برنامه ریزی شده

همکاری با  EDC  درتدوین برنامه عملیاتی سالیانه وبه روز رسانی صفحه کمیته مربوطه در سایت دفتر توسعه آموزش دانشکده

توسعه توانایی های اساتید در زمینه تکنولوژی آموزشی و گسترش روش ها ی بهینه و نوین آموزش

اطلاع رسانی و تهیه منابع آموزشی جدید مورد نیاز اعضای هیات علمی و دانشجویان

ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده

 

کمیته آموزش توانمند سازی اساتید

ردیف

اسامی

گروه/تخصص

1

جناب آقای دکترعلی اکبری

رئیس محترم دانشکده پزشکی

2

جناب آقای دکتر عبد الجواد خواجوی

مدیر گروه محترم پزشکی اجتماعی

3

جناب آقای دکتر علیرضا محمدزاده

سرپرست محترم دفتر توسعه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی

4

جناب آقای دکتر  مهدی کریمی شهری

معاون محترم آموزش بالینی

5

جناب آقای محمد قربانی

معاون محترم آموزش علوم پایه

6

جناب آقای دکتر بصیری مقدم

مدیر محترم مرکز توسعه آموزش پزشکی دانشگاه

7

جناب آقای سید مهدی غیاثی مقدم شهری

کارشناس محترم کمیته آموزش توانمند سازی اساتید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1398/07/22
تعداد بازدید:
1178
Powered by DorsaPortal