نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامتمرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
صفحه اصلی وب سایت دانشگاه
صفحه نخست
رویداد های 1400 مرکز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
تاریخچه و درباره مرکز
چشم انداز
ماموریت
منشور مرکز
ارزشها
اساسنامه
ارکان مرکز
برنامه استراتژیک
هیات موسس
شورای عالی مرکز
رئیس مرکز
معاون پژوهشی
بودجه و چارت سازمانی مرکز
شورای پژوهشی مرکز
Collapse گروه ها و گرایش های پژوهشیگروه ها و گرایش های پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه پژوهشی ادغام عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در آموزش، پژوهش و ارایه (SDH) خدمت سلامت </span>گروه پژوهشی ادغام عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در آموزش، پژوهش و ارایه (SDH) خدمت سلامت
اعضاء گروه پژوهشی ادغام عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در آموزش، پژوهش و ارایه (SDH) خدمت سلامت
اولویت های پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه پژوهشی عدالت در سلامت و اندازه گیری شاخص های69گانه </span>گروه پژوهشی عدالت در سلامت و اندازه گیری شاخص های69گانه
اعضا گروه پژوهشی عدالت در سلامت و اندازه گیری شاخص های69گانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه پژوهشی آسیب های اجتماعی</span>گروه پژوهشی آسیب های اجتماعی
اعضاء گروه پژوهشی آسیب های اجتماعی
اولویت های پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه پژوهشی امنیت غذایی و سلامت مواد غذایی</span>گروه پژوهشی امنیت غذایی و سلامت مواد غذایی
اعضاء گروه پژوهشی امنیت غذایی و سلامت مواد غذایی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه پژوهشی  پایگاه رصد اجتماعی کوید-19 (مطالعات جامعه محور کنترل همه گیری ها و بلایا)</span>گروه پژوهشی پایگاه رصد اجتماعی کوید-19 (مطالعات جامعه محور کنترل همه گیری ها و بلایا)
اعضا گروه پژوهشی مطالعات جامعه محور کنترل همه گیری ها و بلایا
اولویت های پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه پژوهشی ایمنی و محیط زندگی سالم </span>گروه پژوهشی ایمنی و محیط زندگی سالم
اعضا گروه پژوهشی ایمنی و محیط زندگی سالم
اولویت های پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه دانشجویی مرکز</span>گروه دانشجویی مرکز
اعضا گروه دانشجویی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح های پژوهشی</span>طرح های پژوهشی
خاتمه یافته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">انتشارات</span>انتشارات
مقالات فارسی
مقالات ارائه شده در کنگره ها
کتب چاپ شده
مقالات scopus
همایش ها
کارگاهها
کتابخانه دیجیتال
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم ها،آیین نامه ها و دستورالعمل ها</span>فرم ها،آیین نامه ها و دستورالعمل ها
فرمها
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
آدرس دهی (Affliation) مرکز
راهنمای جستجوی وب سایت
تماس با ما
جشنواره عکس کشوری عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">همکاری های بین المللی</span>همکاری های بین المللی
مقالات بین المللی وطرح های بین المللی
دوره ها و همایش های بین المللی
سازمان های مرتبط بین المللی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">همکاری های بین بخشی</span>همکاری های بین بخشی
تفاهمنامه های بین بخشی
فعالیت های بین بخشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دیده بانی و ثبت داده های SDH</span>دیده بانی و ثبت داده های SDH
ثبت کووید19
ثبت زایمان زودرس
سامانه جامع داده های SDH
سامانه علم سنجی مرکز
سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
سایر مراکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
آرشیو اخبار
گالری تصاویر
ارزیابی کیفی 1399
Collapse معاونت آموزشی بیمارستان بهلول_1معاونت آموزشی بیمارستان بهلول_1
صفحه اصلی بیمارستان
معاون آموزشی پژوهشی
مدیریت آموزشی
معرفی اعضا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد توسعه آموزش بالینی EDU</span>واحد توسعه آموزش بالینی EDU
معرفی واحد
کوریکولوم ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح دروس بالینی</span>طرح دروس بالینی
دانشکده پزشکی
دانشکده پرستاری
دانشکده مامایی
دانشکده پیراپزشکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اقدامات و فعالیت های شاخص (مشترک با دانشکده ها)</span>اقدامات و فعالیت های شاخص (مشترک با دانشکده ها)
برگزاری تله کنفرانس ها، مورنینگ ریپورت ها و تله گراندراندهای آنلاین بین المللی
برگزاری تله کنفرانس ها، مورنینگ ریپورت ها و تله گراندراندهای آنلاین داخلی
استفاده از بوردهای آموزشی و اطلاع رسانی هوشمند مجهز به AR
آغاز پایش آموزش و تعهد به اخلاق حرفه ای در فرآیندهای بالینی
آموزش و آغاز پایش کاربرد استدلال بالینی در بخش های بالینی
آموزش و آغاز پایش کاربرد فرآیندهای مرتبط با ایمنی بیمار در بخش های بالینی
آموزش و آغاز پایش کاربرد طب مبتنی بر شواهد در بخش های بالینی
استفاده از فناوری واقعیت مجازی (VR) در آموزش، پژوهش و درمان
توجه به تدریس مشترک (Co-Teaching) در آموزش
استفاده از کلینیک مجازی و تله مدیسین به منظور تحقق آموزش پاسخگو (مبتنی بر نیازهای جامعه)
شبکه ی مجازی اساتید همکار دانشکده ی پزشکی (Virtual Faculty Network)
بهره گیری از فارغ التحصیلان برتر آموزشی دانشکده ی پزشکی به منظور اهداف آموزشی (Peer Education)
استفاده از LogBook های پژوهشی به منظور پایش و هدایت فعالیت های مرتبط با پژوهش فراگیران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مستندات اعتبار بخشی</span>مستندات اعتبار بخشی
فرم ها
فرآیندها
برنامه های جامع
آیین نامه ها
دستورالعمل ها
اساتید
فراگیران
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانلود نرم افزارهای AR بورد هوشمند و نرم افزارهای AR مسابقه هوشمند</span>دانلود نرم افزارهای AR بورد هوشمند و نرم افزارهای AR مسابقه هوشمند
راهنما و توضیحات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانلود نرم افزارهای آموزشی AR</span>دانلود نرم افزارهای آموزشی AR
دانلود نرم افزار آموزشی AR شستشوی دست ها - اندروید
دانلود نرم افزار آموزشی AR اخلاق حرفه ای (اتانازی) - آندروید
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانلود نرم افزارهای مسابقه AR (به زودی)</span>دانلود نرم افزارهای مسابقه AR (به زودی)
دانلود نرم افزارهای مسابقه AR (به زودی)
واحد توسعه تحقیقات بالینی (CRDU)
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فایل های قابل دانلود مربوط به فعالیت های آموزشی و پژوهشی</span>فایل های قابل دانلود مربوط به فعالیت های آموزشی و پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ژورنال کلاب ها</span>ژورنال کلاب ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">1 - Problem Based Learning (PBL)</span>1 - Problem Based Learning (PBL)
اسلایدها
پمفلت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارگاه های آموزشی</span>کارگاه های آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارگاه مبانی استدلال بالینی</span>کارگاه مبانی استدلال بالینی
اسلایدها
کارگاه های پژوهشی
سایر برنامه ها
واحد آموزش مجازی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سیاست ها و برنامه ها (مشترک با دانشکده ها)</span>سیاست ها و برنامه ها (مشترک با دانشکده ها)
سیاست های کلی فناوری اطلاعات (IT) دانشکده ی پزشکی گناباد (1397)
سیاست های کلی نظام حمایت از دانشجو (ویرایش 1397)
نظام ارزیابی برنامه ی پزشکی عمومی دانشکده ی پزشکی گناباد (ویرایش 1397)
سیاست های دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گناباد در راستای حمایت از دانشجویان خلاق و نخبه
سیاست های دانشکده ی پزشکی در راستای بهره وری از افراد متبحر در امر آموزش و پژوهش
برنامه ی ارتقاء توانمندی اعضا هیات علمی دانشکده پزشکی
تماس با ما
Collapse پایگاه عرضه اطلاعات پزشکی_1پایگاه عرضه اطلاعات پزشکی_1
صفحه اصلی کتابخانه
وب سایت دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره پایگاه</span>درباره پایگاه
تاریخچه
ساعات کاری
معرفی و شرح وظایف
نیروی انسانی
رئیس کتابخانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مقررات و آیین نامه ها</span>مقررات و آیین نامه ها
آیین نامه وجین
آیین نامه داخلی
آیین نامه امانت
آیین نامه رعایت و حمایت از حقوق مالکیت معنوی بین المللی منابع دیجیتالی
کارکنان کتابخانه
خط مشی، اهداف و ماموریت های کتابخانه دیجیتال
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم ها</span>فرم ها
فرم عضویت اعضاء هیئت علمی دانشگاه
فرم عضویت کارکنان دانشگاه
فرم عضویت دانشجویان دانشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کتابخانه الکترونیک و بانکهای اطلاعاتی</span>کتابخانه الکترونیک و بانکهای اطلاعاتی
منابع اشتراکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">منابع کتابخانه</span>منابع کتابخانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">منابع الکترونیکی</span>منابع الکترونیکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">منابع الکترونیکی لاتین اشتراکی</span>منابع الکترونیکی لاتین اشتراکی
Databases
E-books
E-Journals
Medical Images , Atlas & Video (Multimedia)
Evidence Based Medicine & Nursing Resources
Drug Information
Clinics
Medical Protocols
CME
GuideLines & Patient Education
Labs
Interactive Skills & Procedures & Scales & Calculators
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">منابع الکترونیکی لاتین غیر اشتراکی</span>منابع الکترونیکی لاتین غیر اشتراکی
Databases
E-Books
E-Journals
Medical Images , Atlas & Video (Multimedia)
Drug Information
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">منابع الکترونیکی فارسی غیر اشتراکی</span>منابع الکترونیکی فارسی غیر اشتراکی
پایگاههای اطلاعاتی
کتب الکترونیکی
ژورنال الکترونیکی
پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی
لینک های مفید
فهرستگان کتابخانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">منابع دیداری شنیداری</span>منابع دیداری شنیداری
لیست CD ها
لیست فیلم VHS
اخبار و اطلاعیه ها
وب سایت کتابخانه دانشکده بهداشت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نشریات دانشگاه</span>نشریات دانشگاه
مجله علمی پژوهشی افق دانش
مجله علمی پژوهشی پژوهش و سلامت
تازه ها و معرفی منابع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات و تسهیلات</span>خدمات و تسهیلات
خدمات ویژه
تجهیزات فیزیکی
خدمات عمومی
سایتهای مفید
گالری تصاویر
نظرسنجی
پورتال کتابخانه دیجیتال
سوالات متداول
پرسش از کتابدار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">راهنماهای وب سایت</span>راهنماهای وب سایت
راهنمای عضویت در کتابخانه
راهنمای استفاده از پورتال
راهنمای بانک های اطلاعاتی
راهنمای جستجو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارگاه ها و دوره ها</span>کارگاه ها و دوره ها
اساتید و کارکنان
کتابداران
دانشجویان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارگاه های برگزار شده در سال</span>کارگاه های برگزار شده در سال
کارگاه های برگزار شده در سال 99
کارگاه های برگزار شده در سال 98
کارگاه های برگزار شده در سال 97
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">پایان نامه ها و طرحهای تحقیقاتی</span>پایان نامه ها و طرحهای تحقیقاتی
فارسی
لاتین
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">خدمات بین کتابخانه ای</span>خدمات بین کتابخانه ای
کتابخانه شهید مطهری
کتابخانه بیمارستان علامه بهلول
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گزارشات کتابخانه</span>گزارشات کتابخانه
گزارش عملکرد سالیانه کتابخانه
گزارش برگزاری نمایشگاه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کتابخانه های اقماری</span>کتابخانه های اقماری
کتابخانه بیمارستان بهلول
کتابخانه مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت
کتابخانه مرکز مطالعات، توسعه آموزش علوم پزشکی EDC
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کتابخانه خوابگاه دانشجویی</span>کتابخانه خوابگاه دانشجویی
کتابخانه خوابگاه ناصری
کتابخانه فجر 1
کتابخانه فجر 2
کتابخانه دانشکده بهداشت
کتابخانه مرکز رشد و فناوری
کتابخانه دفتر نهاد رهبری دانشگاه
کتابخانه ستاد شاهد و ایثارگر
تور مجازی کتابخانه مرکزی
دسترسی از راه دور به منابع
شناسه استاندارد بین المللی کتابخانه
اطلاع رسانی در شبکه های اجتماعی
وب سایت سایر دانشگاه ها و کتابخانه های علوم پزشکی کشور
تماس با ما
Collapse کمیته تحقیقات دانشجویی_subکمیته تحقیقات دانشجویی_sub
صفحه اصلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
سرپرست کمیته
دبیر کمیته
چارت کمیته
معرفی کمیته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحدها</span>واحدها
پژوهش
آموزش
اطلاع رسانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شورای پژوهشی</span>شورای پژوهشی
اعضا
معرفی
صورتجلسات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته تحقیقات دانشکده ها</span>کمیته تحقیقات دانشکده ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشکده بهداشت</span>دانشکده بهداشت
چارت
اعضای شورای پژوهشی
صورتجلسات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشکده پیراپزشکی</span>دانشکده پیراپزشکی
چارت
اعضای شورای پژوهشی
صورتجلسات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشکده پرستاری</span>دانشکده پرستاری
چارت
صورتجلسات
اعضای شورای پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشکده پزشکی</span>دانشکده پزشکی
چارت
اعضای شورای پژوهشی
صورتجلسات
شورای مرکزی
شبکه همکار شرق کشور
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح های پژوهشی</span>طرح های پژوهشی
اتمام یافته
در حال اجرا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم ها و آیین نامه ها</span>فرم ها و آیین نامه ها
فرم ها
آیین نامه ها
فصلنامه سیر دانش
اخبار و اطلاعیه ها
علم سنجی کمیته تحقیقات دانشجویی
گالری تصاویر
لینک های مفید
تماس با کمیته
Collapse منو_beh990501منو_beh990501
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
درباره گناباد
درباره دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
منشور اخلاقی
نقشه جامع سلامت
نقشه جامع علمی سلامت
راهبرد مشارکت‌های عمومی
حوزه ریاست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت ها</span>معاونت ها
معاونت تحقیقات و فناوری
معاونت آموزشی
معاونت فرهنگی دانشجویی
معاونت درمان
معاونت غذا دارو
معاونت بهداشت
معاونت توسعه مدیریت و منابع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشکده ها</span>دانشکده ها
دانشکده پزشکی
دانشکده پیراپزشکی
دانشکده پرستاری
دانشکده بهداشت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شبکه ها و مراکز درمانی</span>شبکه ها و مراکز درمانی
بیمارستان آموزشی, پژوهشی درمانی علامه بهلول گنابادی
شبکه بهداشت و درمان بجستان
بیمارستان آیت الله مدنی بجستان
مرکز فوریتهای پزشکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراکز تحقیقاتی</span>مراکز تحقیقاتی
مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> کتابخانه و منابع علمی </span> کتابخانه و منابع علمی
وب سایت کتابخانه مرکزی
پورتال کتابخانه دیجیتال
بانک های اطلاعاتی
پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی
مجله علمی پژوهشی افق دانش
مجله علمی پژوهشی پژوهش و سلامت
تور مجازی کتابخانه مرکزی
Collapse معاونت بهداشتی_990501معاونت بهداشتی_990501
معرفی معاون
مرکز بهداشت شهرستان
Collapse واحد توسعه شبکه و ارتقاء سلامت واحد توسعه شبکه و ارتقاء سلامت
معرفی
آموزشگاه بهورزی
پزشک خانواده
تجهیزات پزشکی
مراکز بهداشتی درمانی
رابطین بهداشتی
گزارش عملکرد واحد توسعه شبکه و ارتقاء سلامت
Collapse واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهاواحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها
معرفی
پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیر واگیر
مقالات علمی واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها
Collapse واحد سلامت جمعیت، خانواده مدارسواحد سلامت جمعیت، خانواده مدارس
معرفی
نوجوانان، جوانان و مدارس
نوزادان
باروری سالم
سالمندان
کودکان
مادران
میانسالان
Collapse واحد بهداشت محیطواحد بهداشت محیط
معرفی
طرح های بهداشت محیط
دستورالعمل ها و قوانین بهداشت محیط
فعالیتهای واحد بهداشت محیط
Collapse واحد بهداشت حرفه ایواحد بهداشت حرفه ای
معرفی
برنامه های در دست اقدام
فعالیت های واحد بهداشت حرفه ای
Collapse واحد بهبود تغذیه جامعهواحد بهبود تغذیه جامعه
معرفی
برنامه پیشگیری و کنترل کمبود ریزمغذی ها
برنامه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای
برنامه امنیت غذا و تغذیه
برنامه بهبود تغذیه کودکان
برنامه بهبود تغذیه نوجوانان
تغذیه جوانان ، میانسالان و سالمندان
برنامه بهبود تغذیه مادران
دستورالعمل های واحد تغذیه
فرم های واحد تغذیه
رسانه های آموزشی واحد تغذیه
Collapse گروه سلامت روانی ، اجتماعی ، اعتیاد و الکلگروه سلامت روانی ، اجتماعی ، اعتیاد و الکل
معرفی
الکل
اعتیاد
سلامت روان
سلامت اجتماعی
چک لیست ها و فرمهای بهداشت روان
شاخص های بهداشت روان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد آموزش و ارتقای سلامت</span>واحد آموزش و ارتقای سلامت
معرفی واحد و شرح وظایف
مناسبتهای بهداشتی
برنامه ملی خودمراقبتی
فرم های آموزش سلامت
چک لیست های آموزش سلامت
Collapse واحد امور داروئیواحد امور داروئی
معرفی
مطالب آموزشی امور دارویی
فرم ها و فرآیند های امور دارویی
عملکرد امور دارویی
واحد آمار و رایانه
Collapse واحد امور آزمایشگاهیواحد امور آزمایشگاهی
معرفی
عملکرد آزمایشگاه
Collapse واحد امور عمومیواحد امور عمومی
معرفی
شرح وظایف واحد های زیربط
Collapse واحد بهداشت دهان و دندانواحد بهداشت دهان و دندان
معرفی
عملکرد واحد بهداشت دهان و دندان
Collapse فهرست_بالافهرست_بالا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
درباره گناباد
درباره دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
منشور اخلاقی
نقشه جامع سلامت
نقشه جامع علمی سلامت
راهبرد مشارکت‌های عمومی
حوزه ریاست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشکده ها</span>دانشکده ها
دانشکده پزشکی
دانشکده پیراپزشکی
دانشکده پرستاری
دانشکده بهداشت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شبکه ها و مراکز درمانی</span>شبکه ها و مراکز درمانی
بیمارستان آموزشی, پژوهشی درمانی علامه بهلول گنابادی
شبکه بهداشت و درمان بجستان
بیمارستان آیت الله مدنی بجستان
مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی گناباد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراکز تحقیقاتی</span>مراکز تحقیقاتی
مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت
مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی و تجهیزات پزشکی
مرکز تحقیقات بیماری های عفونی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> کتابخانه و منابع علمی </span> کتابخانه و منابع علمی
وب سایت کتابخانه مرکزی
پورتال کتابخانه دیجیتال
بانک های اطلاعاتی
پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی
مجله علمی پژوهشی افق دانش
مجله علمی پژوهشی پژوهش و سلامت
تور مجازی کتابخانه مرکزی
کارپرداز دارویی
Collapse معاونت بهداشتي_منوی_اصلیمعاونت بهداشتي_منوی_اصلی
معرفی معاون
مرکز بهداشت شهرستان
Collapse واحد توسعه شبکه و ارتقاء سلامت واحد توسعه شبکه و ارتقاء سلامت
معرفی
آموزشگاه بهورزی
پزشک خانواده
تجهیزات پزشکی
مراکز بهداشتی درمانی
رابطین بهداشتی
گزارش عملکرد واحد توسعه شبکه و ارتقاء سلامت
Collapse واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریهاواحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها
معرفی
پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر
پیشگیری و مبارزه با بیماریهای غیر واگیر
مقالات علمی واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها
Collapse واحد سلامت جمعیت، خانواده مدارسواحد سلامت جمعیت، خانواده مدارس
معرفی
نوجوانان، جوانان و مدارس
نوزادان
باروری سالم
سالمندان
کودکان
مادران
میانسالان
Collapse واحد بهداشت محیطواحد بهداشت محیط
معرفی
طرح های بهداشت محیط
دستورالعمل ها و قوانین بهداشت محیط
فعالیتهای واحد بهداشت محیط
Collapse واحد بهداشت حرفه ایواحد بهداشت حرفه ای
معرفی
برنامه های در دست اقدام
فعالیت های واحد بهداشت حرفه ای
Collapse واحد بهبود تغذیه جامعهواحد بهبود تغذیه جامعه
معرفی
برنامه پیشگیری و کنترل کمبود ریزمغذی ها
برنامه ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه ای
برنامه امنیت غذا و تغذیه
برنامه بهبود تغذیه کودکان
برنامه بهبود تغذیه نوجوانان
تغذیه جوانان ، میانسالان و سالمندان
برنامه بهبود تغذیه مادران
دستورالعمل های واحد تغذیه
فرم های واحد تغذیه
رسانه های آموزشی واحد تغذیه
Collapse گروه سلامت روانی ، اجتماعی ، اعتیاد و الکلگروه سلامت روانی ، اجتماعی ، اعتیاد و الکل
معرفی
الکل
اعتیاد
سلامت روان
سلامت اجتماعی
چک لیست ها و فرمهای بهداشت روان
شاخص های بهداشت روان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد آموزش و ارتقای سلامت</span>واحد آموزش و ارتقای سلامت
معرفی واحد و شرح وظایف
مناسبتهای بهداشتی
برنامه ملی خودمراقبتی
فرم های آموزش سلامت
چک لیست های آموزش سلامت
Collapse واحد امور داروئیواحد امور داروئی
معرفی
مطالب آموزشی امور دارویی
فرم ها و فرآیند های امور دارویی
عملکرد امور دارویی
واحد آمار و رایانه
Collapse واحد امور آزمایشگاهیواحد امور آزمایشگاهی
معرفی
عملکرد آزمایشگاه
Collapse واحد امور عمومیواحد امور عمومی
معرفی
شرح وظایف واحد های زیربط
Collapse واحد بهداشت دهان و دندانواحد بهداشت دهان و دندان
معرفی
عملکرد واحد بهداشت دهان و دندان
بیمارستان علامه بهلول گنابادی_SubDomain
Collapse کمیته منطقه ای اخلاق در پژوهش_subdomainکمیته منطقه ای اخلاق در پژوهش_subdomain
معرفی کمیته
اعضای کمیته
فرآیند گردش کار
آیین نامه ها و دستورالعملهای کمیته
طرح های پژوهشی مصوب
راهنماهای اخلاق در پژوهش
کدهای اخلاقی پژوهش
دستورالعمل ثبت کارآزمایی بالینی
لینک های مفید کمیته اخلاق
تماس با ما
Collapse کنگره تحقیقات_subکنگره تحقیقات_sub
صفحه اصلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره کنگره</span>درباره کنگره
اهداف و برنامه ها
محورها
پوستر
تاریخ های مهم
ارکان کنگره
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته ها</span>کمیته ها
کمیته علمی اساتید
کمیته علمی دانشجویی
کمیته اجرایی دانشجویی
کمیته اجرایی
ارسال چکیده مقاله
تعرفه ها
کارگاه ها
سخنرانان کلیدی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">همایش های پیشین</span>همایش های پیشین
ششمین همایش دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور
دوازدهمین همایش دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور
حامیان کنگره
درباره دانشگاه
درباره گناباد
اسکان
قالب ارائه سخنرانی و پوستر
ارتباط با ما
Collapse کنگره تحقیقات_sub_1کنگره تحقیقات_sub_1
صفحه اصلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره کنگره</span>درباره کنگره
اهداف و برنامه ها
محورها
پوستر
تاریخ های مهم
ارکان کنگره
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته ها</span>کمیته ها
کمیته علمی اساتید
کمیته علمی دانشجویی
کمیته اجرایی
ارسال چکیده مقاله
تعرفه ها
کارگاه ها
سخنرانان کلیدی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">همایش های پیشین</span>همایش های پیشین
ششمین همایش دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور
دوازدهمین همایش دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور
حامیان کنگره
درباره دانشگاه
درباره گناباد
اسکان
ارتباط با ما
Collapse مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت_Subمرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت_Sub
صفحه اصلی وب سایت دانشگاه
صفحه نخست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
تاریخچه و درباره مرکز
ماموریت
منشور مرکز
ارزشها
اساسنامه
بودجه و چارت تشکیلاتی
برنامه استراتژیک
رئیس مرکز
معاون پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شوراهای مرکز</span>شوراهای مرکز
شورای عالی مرکز
شورای پژوهشی مرکز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اعضای مرکز</span>اعضای مرکز
اعضای هیئت علمی مرکز
اعضای غیر هیئت علمی مرکز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه ها و گرایش های پژوهشی</span>گروه ها و گرایش های پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه پژوهشی سلامت و رفاه اجتماعی</span>گروه پژوهشی سلامت و رفاه اجتماعی
اعضاء گروه پژوهشی سلامت و رفاه اجتماعی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه پژوهشی سواد سلامت و رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت</span>گروه پژوهشی سواد سلامت و رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت
اعضاء گروه پژوهشی سواد سلامت و رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه پژوهشی جمعیت، باروری و بهزیستی خانواده</span>گروه پژوهشی جمعیت، باروری و بهزیستی خانواده
اعضاء گروه پژوهشی جمعیت، باروری و بهزیستی خانواده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه پژوهشی توسعه  و سلامت روستائیان</span>گروه پژوهشی توسعه و سلامت روستائیان
اعضاء گروه پژوهشی توسعه و سلامت روستائیان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه پژوهشی تاب آوری سلامت و تاب آوری اقتصادی-اجتماعی </span>گروه پژوهشی تاب آوری سلامت و تاب آوری اقتصادی-اجتماعی
اعضاء گروه پژوهشی تاب آوری سلامت و تاب آوری اقتصادی-اجتماعی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه پژوهشی توسعه اقتصادی دانش بنیان و سلامت محور</span>گروه پژوهشی توسعه اقتصادی دانش بنیان و سلامت محور
اعضاء گروه پژوهشی توسعه اقتصادی دانش بنیان و سلامت محور
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه سلامت سالمندی</span>گروه سلامت سالمندی
اعضا گروه سلامت سالمندی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گروه دانشجویی مرکز</span>گروه دانشجویی مرکز
اعضا گروه دانشجویی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دکتری تخصصی پژوهش محور</span>دکتری تخصصی پژوهش محور
تاریخچه و معرفی دوره
آیین نامه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشجویان</span>دانشجویان
دانشجویان در حال تحصیل
دانشجویان فارغ التحصیل شده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح های پژوهشی</span>طرح های پژوهشی
در دست انجام
پایان یافته
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارگاه ها و همایش ها</span>کارگاه ها و همایش ها
کارگاهها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">همایش ها</span>همایش ها
آموزشی
پژوهشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مقالات</span>مقالات
مقالات فارسی
مقالات لاتین
مقالات در google scholar
مقالات در scopous
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کتب و پایان نامه</span>کتب و پایان نامه
کتب چاپ شده
پایان نامه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرم ها،آیین نامه ها و دستورالعمل ها</span>فرم ها،آیین نامه ها و دستورالعمل ها
فرمها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آیین نامه ها و دستورالعمل ها</span>آیین نامه ها و دستورالعمل ها
آیین نامه ها و دستورالعمل های مرکز
آیین نامه ها و دستورالعمل های وزارتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدرسه پژوهش مرکز تحقیقات</span>مدرسه پژوهش مرکز تحقیقات
1397-1398
1399
سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی
کتابخانه دیجیتال
مجله تخصصی پژوهش و سلامت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">همکاری های بین المللی</span>همکاری های بین المللی
مقالات و طرح های بین المللی
تفاهمنامه بین المللی
دوره ها و همایش های بین المللی
سازمان های مرتبط بین المللی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تولیدات مرکز تحقیقات</span>تولیدات مرکز تحقیقات
تولیدات نرم افزاری
همکاری با شبکه سلامت رسانه ملی ایران
پادکست های رادیو سالمندان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">همکاری های بین بخشی</span>همکاری های بین بخشی
تفاهمنامه های بین بخشی
فعالیت های بین بخشی
سامانه علم سنجی مرکز
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ترجمان و انتقال دانش</span>ترجمان و انتقال دانش
معرفی و اهداف
فرم ها و دستورالعمل ها
پیام های ترجمان دانش
مطالب آموزشی
لینک ها
تماس با ما
آدرس دهی مرکز
راهنمای جستجوی وب سایت
سایر مراکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقاء سلامت
گالری تصاویر
تماس با ما
اخبار و اطلاعیه
ارزشیابی کیفی1399
Collapse واحد فناوری اطلاعات معاونت تحقیقات_1واحد فناوری اطلاعات معاونت تحقیقات_1
صفحه اصلی
معرفی و شرح وظایف
مسئول واحد
اخبار و اطلاعیه ها
مطالب آموزشی
فعالیت ها
دانلودها
سامانه ها
تماس با ما
Collapse علم سنجی_SUBعلم سنجی_SUB
صفحه اصلی
درباره علم سنجی
اهداف و شرح وظایف
کارشناسان
شاخص های علم سنجی
ابزارهای علم سنجی
گزارش ها
راهنماها و دستورالعمل ها
کارگاه ها و همایش ها
پایگاه های اطلاعاتی
سامانه ها
سایت های مرتبط
تماس با ما
Collapse انتشارات_SUBSانتشارات_SUBS
صفحه اصلی
درباره اداره کتب و انتشارات
اهداف و شرح وظایف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شورای انتشارات</span>شورای انتشارات
معرفی ریاست و اعضای شورا
صورتجلسات
آیین نامه ها و فرم ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">گزارش ها</span>گزارش ها
گزارش کتب منتشر شده
گزارش تازه های کتب منتشر شده
صورتجلسات
راهنماها
کارگاه ها و همایش ها
پایگاه های اطلاعاتی
سامانه ها
سایت های مرتبط
تماس با ما
Collapse کنگره آسیب های اجتماعی گناباد_sub_1کنگره آسیب های اجتماعی گناباد_sub_1
صفحه اصلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره کنگره</span>درباره کنگره
اهداف و برنامه ها
محورها
پوستر
تاریخ های مهم
ارکان کنگره
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کمیته ها</span>کمیته ها
کمیته علمی
کمیته اجرایی
درباره گناباد
اسکان
برگزارکنندگان و حامیان
ارتباط با ما
Collapse شبکه بهداشت و درمان بجستانشبکه بهداشت و درمان بجستان
Collapse درباره شهرستاندرباره شهرستان
تاریخچه بهداشت و درمان شهرستان
معرفی شهرستان
Collapse ستاد شبکه بهداشت و درمانستاد شبکه بهداشت و درمان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره امور عمومی </span>اداره امور عمومی
مسئول امور عمومی
تعریف روابط عمومی
شرح وظایف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کارگزینی</span>کارگزینی
کارگزین
تعریف واحد کارگزینی
شرایط احراز
شرح وظایف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مطالب آموزشی </span>مطالب آموزشی
حکم کارگزینی
نرم افزار کارگزینی و صدور احکام
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه امور مالی </span>حوزه امور مالی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور مالی </span>امور مالی
مدیر امور مالی
کارشناس حسابدار
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مطالب آموزشی </span>مطالب آموزشی
تعریف واحد امور مالی
شرح وظایف
اصطلاحات مالی
Collapse امین اموال امین اموال
معرفی
شرح وظایف
Collapse کارپردازیکارپردازی
تعریف شغل
شرح وظایف
اهمیت شغل
کارپرداز دارو و تجهیزات پزشکی
انبار دار
Collapse واحد نظارت بر امور درمان و داروواحد نظارت بر امور درمان و دارو
مسئول واحد
معرفی واحد
فرم ها و آیین نامه ها
فناوری اطلاعات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد دبیرخانه و بایگانی</span>واحد دبیرخانه و بایگانی
دبیرخانه و بایگانی
تعریف واحد
شرح وظایف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت بهداشتی </span>معاونت بهداشتی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاون بهداشتی </span>معاون بهداشتی
معاون بهداشت
شرح وظایف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مطالب آموزشی </span>مطالب آموزشی
تاریخچه بهداشت
سطوح مختلف بهداشت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد توسعه و ارتقاء سلامت </span>واحد توسعه و ارتقاء سلامت
مسئول واحد
کارشناس تیم سلامت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مطالب آموزشی </span>مطالب آموزشی
شرح وظایف
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سلامت جمعیت , خانواده, مدارس</span>سلامت جمعیت , خانواده, مدارس
مسئول واحد
کارشناس شیر مادر
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مطالب آموزشی </span>مطالب آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">باروری سالم </span>باروری سالم
تعریف باروری سالم
دستورالعمل ها
چک لیست ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">جوانان , نوجوانان, مدارس </span>جوانان , نوجوانان, مدارس
معرفی واحد
دستورالعمل ها
چک لیست ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">سالمندان </span>سالمندان
معرفی برنامه سالمندان
دستورالعمل ها
چک لیست ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کودکان </span>کودکان
مقدمه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دستورالعمل ها </span>دستورالعمل ها
شیر مادر
کودکان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مادران باردار</span>مادران باردار
معرفی برنامه ها
دستورالعمل ها
چک لیست ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">میانسالان </span>میانسالان
معرفی برنامه ها
دستورالعمل ها
چک لیست ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد بهبود تغذیه جامعه</span>واحد بهبود تغذیه جامعه
کارشناس مسئول
کارشناس واحد
معرفی واحد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد آموزش و ارتقاء سلامت </span>واحد آموزش و ارتقاء سلامت
مسئول واحد
مطالب آموزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد امور دارویی</span>واحد امور دارویی
معرفی مسئول واحد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها </span>واحد پیشگیری و مبارزه با بیماری ها
مسئول واحد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">واحد بهداشت محیط و حرفه ای </span>واحد بهداشت محیط و حرفه ای
مسئول واحد
واحد بهداشت سلامت روان
مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان
Collapse مجمع خیرین سلامتمجمع خیرین سلامت
اعضای هیئت مدیره
معاونت درمان شهرستان
Collapse بسیج جامعه پزشکی  بسیج جامعه پزشکی
معرفی بسیج جامعه پزشکی
فعالیت های انجام شده
جلسه هم اندیشی اندیشه ورز درخصوص هفته ملی جمعیت 2 خرداد1400
Collapse منومنو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفی</span>معرفی
درباره گناباد
درباره دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
منشور اخلاقی
راهبرد مشارکت‌های عمومی
حوزه ریاست
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت ها</span>معاونت ها
معاونت تحقیقات و فناوری
معاونت آموزشی
معاونت فرهنگی دانشجویی
معاونت درمان
معاونت غذا دارو
معاونت بهداشت
معاونت توسعه مدیریت و منابع
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دانشکده ها</span>دانشکده ها
دانشکده پزشکی
دانشکده پیراپزشکی
دانشکده پرستاری
دانشکده بهداشت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شبکه ها و مراکز درمانی</span>شبکه ها و مراکز درمانی
بیمارستان آموزشی, پژوهشی درمانی علامه بهلول گنابادی
شبکه بهداشت و درمان بجستان
بیمارستان آیت الله مدنی بجستان
مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی گناباد
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراکز تحقیقاتی</span>مراکز تحقیقاتی
مرکز تحقیقات توسعه اجتماعی و ارتقای سلامت
مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;"> کتابخانه و منابع علمی </span> کتابخانه و منابع علمی
وب سایت کتابخانه مرکزی
پورتال کتابخانه دیجیتال
بانک های اطلاعاتی
پایان نامه ها و طرح های تحقیقاتی
مجله علمی پژوهشی افق دانش
مجله علمی پژوهشی پژوهش و سلامت
تور مجازی کتابخانه مرکزیPowered by DorsaPortal